Jak ręcznie otworzyć port w Windzie

Jak ręcznie otworzyć porty w zaporze połączenia internetowego w systemie Windows XP

W tym artykule przedstawiono kroki umożliwiające ręczne otwarcie portów...