spykey

Temat: Chcesz sprawdzić log z HijackThis? Wklej go tutaj. [Part 2]

Strona 3 z 3 PierwszyPierwszy 123
Pokaz wyniki od 31 do 42 z 42
 1. #31  
  prosze o pomoc z logiem


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 18:10:01, on 2014-02-15
  Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
  MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.16518)

  FIREFOX: 26.0 (pl)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel(R) Smart Connect Technology Agent\iSCTsysTray8.exe
  C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
  C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) ME FW Recovery Agent\bin\Bootstrap.exe
  C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) ME FW Recovery Agent\bin\ismagent.exe
  C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) ME FW Recovery Agent\bin\updateui.exe
  C:\Users\Jaroslaw\Downloads\HijackThis_2.0.4.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  R3 - URLSearchHook: BlueSprig Toolbar - {15BB261B-E6BD-4D21-BA28-5EBD82BD1499} - C:\Program Files (x86)\BlueSprig Toolbar\IE\8.6\bluesprigToolbarIE.dll
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O2 - BHO: BlueSprig Toolbar - {15BB261B-E6BD-4D21-BA28-5EBD82BD1499} - C:\Program Files (x86)\BlueSprig Toolbar\IE\8.6\bluesprigToolbarIE.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
  O3 - Toolbar: BlueSprig Toolbar - {15BB261B-E6BD-4D21-BA28-5EBD82BD1499} - C:\Program Files (x86)\BlueSprig Toolbar\IE\8.6\bluesprigToolbarIE.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IMSS] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IMSS\PIconStartup.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [USB3MON] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SearchSettings] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA LOKALNA')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA LOKALNA')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA SIECIOWA')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')
  O4 - Global Startup: iSCTsysTray.lnk = C:\Program Files\Intel\Intel(R) Smart Connect Technology Agent\iSCTsysTray8.exe
  O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
  O20 - AppInit_DLLs:
  O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
  O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpda teService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files (x86)\Application Updater\ApplicationUpdater.exe
  O23 - Service: Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Intel(R) Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel(R) Capability Licensing Service Interface - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
  O23 - Service: Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe
  O23 - Service: Intel(R) ME Service - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Smart Connect Technology Agent (ISCTAgent) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\Intel(R) Smart Connect Technology Agent\iSCTAgent.exe
  O23 - Service: Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Network Service (NvNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

  --
  End of file - 9434 bytes
  Odpowiedź z Cytatem  
   

 2. #32  
  Użytkownik
  Dołączył
  17-02-2014
  Posty
  2
  Running processes:
  C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
  C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe
  C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
  C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
  C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanionInfo.exe
  C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
  C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
  C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlug in_12_0_0_44.exe
  C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlug in_12_0_0_44.exe
  D:\Games\World_of_Warplanes\WorldOfWarplanes.exe
  C:\Users\Rebel\Downloads\HijackThis_2.0.4.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: IplexToALLPlayer - {DF925EF3-7A87-44E4-9CAF-8D7B280BF616} - C:\PROGRA~2\ALLPLA~1\Iplex\IPLEXT~1.DLL
  O3 - Toolbar: avast! Online Security - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AvastUI.exe] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe" /nogui
  O4 - HKCU\..\Run: [Sony PC Companion] "C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe" /Background
  O4 - HKCU\..\Run: [NextLive] C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe "C:\Users\Rebel\AppData\Roaming\newnext.me\nengine .dll",EntryPoint -m l
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA LOKALNA')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA LOKALNA')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA SIECIOWA')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [SPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601 (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [SPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601 (User 'Default user')
  O4 - Startup: OpenOffice.org 3.4.1.lnk = C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe
  O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Wyślij &do programu OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105
  O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
  O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
  O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/ge...sh/swflash.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
  O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpda teService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: AppleChargerSrv - Unknown owner - C:\Windows\system32\AppleChargerSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
  O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: @C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Network Service (NvNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: PhoneMyPC_Helper - SoftwareForMe Inc - C:\Program Files (x86)\SoftwareForMe Inc\PhoneMyPC\PhoneMyPC_Helper.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
  O23 - Service: Smart TimeLock Service (Smart TimeLock) - Gigabyte Technology CO., LTD. - C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\Smart6\Timelock\TimeMgmtDaemon.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: Sony PC Companion - Avanquest Software - C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

  --
  End of file - 10391 bytes
  Odpowiedź z Cytatem  
   

 3. #33  
  Użytkownik
  Dołączył
  22-02-2014
  Posty
  1
  Witam.
  Jak wszyscy wyżej mam problem z lapkiem. I to myśle ze nie jeden
  Przy instalowaniu "Advenced Anti Keylogger" wyskoczyl blad. Avast nic nie widzi ale jak prubowałem usunąć go "revo uninstal" to pokazało się okienko "operacja nie dokończona.... i coś że to wirus.
  Prosił bym o analize. Z góry dzieki.
  A "iSpy" zainstalowalem sam.  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 15:25:19, on 2014-02-22
  Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
  MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.16428)


  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Program Files (x86)\iSpy\iSpy\iSpy.exe
  C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe
  C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
  C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanionInfo.exe
  C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
  C:\Users\juri\Downloads\HijackThis_2.0.4.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.conduit.com/?ctid=CT33...B-D34186900BF9
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll
  O2 - BHO: Browse2save - {46233814-2F94-752B-DFF2-3B4CF381CF40} - C:\ProgramData\Browse2save\51161c05d1c3b.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O2 - BHO: Pomocnik logowania za pomocą identyfikatora Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: IEExtension.Extension - {d40c654d-7c51-4eb3-95b2-1e23905c2a2d} - mscoree.dll (file missing)
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: IplexToALLPlayer - {DF925EF3-7A87-44E4-9CAF-8D7B280BF616} - C:\PROGRA~2\ALLPLA~1\Iplex\IPLEXT~1.DLL
  O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll
  O3 - Toolbar: avast! Online Security - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AvastUI.exe] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe" /nogui
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [iSpy] "C:\Program Files (x86)\iSpy\iSpy\iSpy.exe" -silent
  O4 - HKCU\..\Run: [Sony PC Companion] "C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe" /Background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA LOKALNA')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA LOKALNA')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA SIECIOWA')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')
  O4 - Startup: SpeedFan.lnk = C:\Program Files (x86)\SpeedFan\speedfan.exe
  O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
  O20 - AppInit_DLLs: system32\aakah.dll
  O23 - Service: aaksrv - Spydex, Inc. - C:\windows\system32\aaksrv.exe
  O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\windows\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Firewall - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\windows\System32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\windows\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\windows\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: Sony PC Companion - Avanquest Software - C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\windows\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\windows\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

  --
  End of file - 8536 bytes
  Odpowiedź z Cytatem  
   

 4. #34  
  Użytkownik
  Dołączył
  27-04-2014
  Posty
  1
  Prosiłbym o sprawdzenie loga:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 12:32:02, on 2014-04-27
  Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  E:\Program Files (x86)\KeyScrambler\KeyScrambler.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\COMODO\GeekBuddyRSP.exe
  C:\Program Files (x86)\AdTrustMedia\PrivDog\1.8.0.15\trustedadssvc. exe
  C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  E:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
  O1 - Hosts: 54.225.95.126 nikdaiaidiiiogaidkkekcmokcgcdeac
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\21.2.0.38\IPS\IPSBHO.DLL
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Norton Identity Protection - {AB4C7833-A6EC-433f-B9FE-6B14B1A2F836} - C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.7.0.43\coIEPlg.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: PrivDogExtension - {FB16E5C3-A9E2-47A2-8EFC-319E775E62CC} - C:\Program Files (x86)\AdTrustMedia\PrivDog\1.8.0.15\trustedads.dll
  O3 - Toolbar: Norton Identity Safe Toolbar - {A13C2648-91D4-4bf3-BC6D-0079707C4389} - C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.7.0.43\coIEPlg.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [KeyScrambler] E:\Program Files (x86)\KeyScrambler\keyscrambler.exe /a
  O4 - HKLM\..\Run: [tvncontrol] "C:\Program Files (x86)\Common Files\COMODO\GeekBuddyRSP.exe" -controlservice -slave
  O4 - HKLM\..\Run: [PrivDogService] "C:\Program Files (x86)\AdTrustMedia\PrivDog\1.8.0.15\trustedadssvc. exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\ApEx\AppData\Local\Facebook\Update\Faceb ookUpdate.exe" /c /nocrashserver
  O4 - HKCU\..\Run: [GG] "C:\Users\ApEx\AppData\Local\GG\Application\gghub. exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [RGSC] C:\Program Files (x86)\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe /silent
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "E:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun
  O4 - Startup: Rainmeter.lnk = E:\Program Files\rAINMATER\Rainmeter.exe
  O4 - Global Startup: Start GeekBuddy.lnk = C:\Program Files\COMODO\GeekBuddy\launcher.exe
  O9 - Extra button: PrivDog - {2F5C139F-79BD-4C84-A95A-E7140525BC55} - C:\Program Files (x86)\AdTrustMedia\PrivDog\1.8.0.15\trustedads.dll
  O9 - Extra button: Outpost Firewall Pro Quick Tune - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - E:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall Pro\ie_bar32.dll
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{335B64EA-58EE-496E-A731-95121D155C95}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{335B64EA-58EE-496E-A731-95121D155C95}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: e:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\wl_hook.dll
  O23 - Service: Agnitum Client Security Service (acssrv) - Agnitum Ltd. - E:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\acs.exe
  O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
  O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpda teService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: COMODO LPS Launcher (CLPSLauncher) - Comodo Security Solutions, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\COMODO\launcher_service.exe
  O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (CmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
  O23 - Service: COMODO Virtual Service Manager (cmdvirth) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdvirth.exe
  O23 - Service: COMODO Dragon Update Service (DragonUpdater) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Comodo\Dragon\dragon_updater.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: GeekBuddyRSP Server (GeekBuddyRSP) - Comodo Security Solutions, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\COMODO\GeekBuddyRSP.exe
  O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - E:\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe
  O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: Norton AntiVirus (NAV) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\21.2.0.38\NAV.exe
  O23 - Service: Norton Identity Safe (NCO) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.7.0.43\NST.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: Stardock WindowBlinds (WindowBlinds) - Stardock Corporation - C:\Program Files (x86)\Stardock\WindowBlinds\wbsrv.exe
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

  --
  End of file - 10223 bytes
  Odpowiedź z Cytatem  
   

 5. #35  
  Użytkownik
  Dołączył
  31-03-2015
  Posty
  1
  Proszę o sprawdzenie logów.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 19:34:19, on 2015-03-31
  Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
  MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

  FIREFOX: 36.0.4 (x86 pl)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\PROGRA~1\Lenovo\HOTKEY\TPONSCR.EXE
  C:\Program Files\Lenovo Fingerprint Reader\x86\BioMonitor.exe
  C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\TpKnrres.exe
  C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
  C:\Program Files (x86)\USB Camera\VM331STI.EXE
  C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
  C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
  C:\Program Files (x86)\Avira\My Avira\Avira.OE.Systray.exe
  C:\PROGRA~2\ThinkPad\UTILIT~1\SCHTASK.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Users\Kate\Downloads\HijackThis_2.0.4.exe
  C:\program files (x86)\avira\antivir desktop\ipmGui.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: TrueSuite Browser Helper Object - {8590886E-EC8C-43C1-A32C-E4C2B0B6395B} - C:\Program Files\Lenovo Fingerprint Reader\x86\IEBHO.dll
  O2 - BHO: IEPlugin - {C63CD127-A1CB-4D49-A4F7-D6F88A917BE6} - C:\Program Files (x86)\Symantec\VIP Access Client\VIPAddOnForIE.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [USB3MON] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [331BigDog] C:\Program Files (x86)\USB Camera\VM331STI.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PWMTRV] rundll32 C:\PROGRA~2\ThinkPad\UTILIT~1\PWMTR64V.DLL,PwrMgrB kGndMonitor
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Fastboot] C:\Program Files (x86)\Lenovo\RapidBoot HDD Accelerator\FBConsole.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Intel AppUp(SM) center] "C:\Program Files (x86)\Intel\IntelAppStore\bin\ismagent.exe" --domain-id F0399437-FD0C-4A48-B101-F0314A6172E4
  O4 - HKLM\..\Run: [Lenovo Registration] C:\Program Files (x86)\Lenovo Registration\LenovoReg.exe /boot
  O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min
  O4 - HKLM\..\Run: [Avira Systray] C:\Program Files (x86)\Avira\My Avira\Avira.OE.Systray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CyberGhost] "C:\Program Files\CyberGhost 5\CyberGhost.EXE" /autostart
  O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
  O20 - AppInit_DLLs: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: Avira Mail Protection (AntiVirMailService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avmailc7.exe
  O23 - Service: Avira Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
  O23 - Service: Avira Real-Time Protection (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
  O23 - Service: Avira Web Protection (AntiVirWebService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avwebg7.exe
  O23 - Service: Avira Service Host (Avira.OE.ServiceHost) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files (x86)\Avira\My Avira\Avira.OE.ServiceHost.exe
  O23 - Service: CyberGhost 5 Client Service (CGVPNCliService) - CyberGhost S.R.L - C:\Program Files\CyberGhost 5\Service.exe
  O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (CmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
  O23 - Service: COMODO Virtual Service Manager (cmdvirth) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdvirth.exe
  O23 - Service: Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: FastbootService - Lenovo - C:\Program Files (x86)\Lenovo\RapidBoot HDD Accelerator\FBService.exe
  O23 - Service: TrueSuiteService (FPLService) - AuthenTec, Inc - C:\Program Files\Lenovo Fingerprint Reader\TrueSuiteService.exe
  O23 - Service: HyperW7 Service (HyperW7Svc) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\RapidBoot\HyperW7Svc64.exe
  O23 - Service: Lenovo PM Service (IBMPMSVC) - Unknown owner - C:\Windows\system32\ibmpmsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel(R) Capability Licensing Service Interface - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
  O23 - Service: Intel(R) ME Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
  O23 - Service: KAV Monitor Service (KAVMonitorService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpm.exe (file missing)
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Lenovo Camera Mute (LENOVO.CAMMUTE) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\CAMMUTE.exe
  O23 - Service: Lenovo Keyboard Noise Reduction (LENOVO.TPKNRSVC) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\TPKNRSVC.exe
  O23 - Service: ThinkVantage Virtual Camera Controller (LENOVO.TVTVCAM) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\vcamsvc.exe
  O23 - Service: Lenovo Auto Scroll (Lenovo.VIRTSCRLSVC) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\LENOVO\VIRTSCRL\lvvsst.exe
  O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
  O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: Wireless PAN DHCP Server (MyWiFiDHCPDNS) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
  O23 - Service: Power Manager DBC Service - Lenovo - C:\Program Files (x86)\ThinkPad\Utilities\PWMDBSVC.EXE
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  O23 - Service: Cisco EnergyWise Enabler (PwmEWSvc) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files (x86)\ThinkPad\Utilities\PWMEWSVC.EXE
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: System Update (SUService) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files (x86)\Lenovo\System Update\SUService.exe
  O23 - Service: Lenovo Hotkey Client Loader (TPHKLOAD) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\TPHKLOAD.exe
  O23 - Service: On Screen Display (TPHKSVC) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\TPHKSVC.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: VIPAppService - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Symantec\VIP Access Client\VIPAppService.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Zero Configuration Service (ZeroConfigService) - IntelŽ Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe

  --
  End of file - 10746 bytes
  Ostatnio edytowane przez Dark Smark ; 31-03-2015 o 23:01
  Odpowiedź z Cytatem  
   

 6. #36  
  Użytkownik
  Dołączył
  30-08-2015
  Posty
  4
  Witam Proszę o sprawdzenie Logów z góry dziękuje.  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5
  Scan saved at 15:24:40, on 2015-08-30
  Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
  MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17937)


  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Users\m\Desktop\HijackThis_2.0.5.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?Link...0-000000000000
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?Link...0-000000000000
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_51\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_51\bin\jp2ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files (x86)\AMD\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.exe" MSRun
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [NvidiaHostStart] C:\Users\m\AppData\Local\NVIDIA Corporation\nvsync.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
  O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
  O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
  O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpda teService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Mobile Broadband HL Service - Unknown owner - C:\ProgramData\MobileBrServ\mbbservice.exe
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

  --
  End of file - 5702 bytes
  Odpowiedź z Cytatem  
   

 7. #37  
  Użytkownik
  Dołączył
  30-11-2015
  Posty
  1
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 11:55:06, on 2015-12-02
  Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
  MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17840)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe
  C:\Program Files (x86)\Sony\PlayMemories Home\PMBVolumeWatcher.exe
  C:\Program Files (x86)\Intel\IntelAppStore\bin\ismagent.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\Update\realsched.exe
  C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\downloader2.exe
  C:\Program Files (x86)\AVG Web TuneUp\vprot.exe
  C:\Program Files (x86)\Cyfrowy Polsat\MF669\CancelAutoPlay.exe
  C:\Program Files (x86)\Cyfrowy Polsat\MF669\UIExec.exe
  C:\Program Files (x86)\AVG Web TuneUp\avgcefrend.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Users\Asia\Downloads\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://istart.webssearches.com/?type...TG2Y2XMG2Y2XMX
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://istart.webssearches.com/web/?type=ds&ts=1417426786&from=red&uid=HGSTXHTS545050 A7E380_TM85134TG2Y2XMG2Y2XMX&q={searchTerms}
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://istart.webssearches.com/web/?type=ds&ts=1417426786&from=red&uid=HGSTXHTS545050 A7E380_TM85134TG2Y2XMG2Y2XMX&q={searchTerms}
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://mysearch.avg.com/?cid={04F048FD-B59D-494A-B7CD-A31F92A1A995}&mid=229efa33b27347cd9d19693f7900fab1-2bc975226b698878185890137c76ae18a4fe8a95&lang=en&d s=AVG&coid=avgtbavg&cmpid=0215av&pr=fr&d=2015-02-26 16:43:10&v=4.1.8.599&pid=wtu&sg=&sap=hp
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O2 - BHO: RealNetworks Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\I E\rndlbrowserrecordplugin.dll
  O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: AVG Web TuneUp - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Web TuneUp\4.1.8.599\AVG Web TuneUp.dll
  O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
  O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.exe" MSRun
  O4 - HKLM\..\Run: [ISBMgr.exe] "C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PMBVolumeWatcher] C:\Program Files (x86)\Sony\PlayMemories Home\PMBVolumeWatcher.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Intel AppUp(R) center] "C:\Program Files (x86)\Intel\IntelAppStore\bin\ismagent.exe" --domain-id F0399437-FD0C-4A48-B101-F0314A6172E4
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\update\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [RealDownloader] C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\downloader2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Web TuneUp\vprot.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CancelAutoPlay] "C:\Program Files (x86)\Cyfrowy Polsat\MF669\CancelAutoPlay.exe" run
  O4 - HKLM\..\Run: [UIExec] "C:\Program Files (x86)\Cyfrowy Polsat\MF669\UIExec.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Clownfish] "C:\Program Files (x86)\Clownfish\Clownfish.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Sony PC Companion] "C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe" /Background
  O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun
  O4 - HKCU\..\Run: [GG] "C:\Users\Asia\AppData\Local\GG\Application\gghub. exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Codec Pack Update Checker] "C:\WINDOWS\system32\Codecs\UpdateChecker.exe"
  O4 - Global Startup: RealPlayer Cloud Service UI.lnk = C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\RPDS\Bin64\rpsystray.exe
  O9 - Extra button: Skype Click to Call settings - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://fpdownload.macromedia.com/ge...sh/swflash.cab
  O18 - Protocol: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - c:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
  O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpda teService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\atiesrxx.exe (file missing)
  O23 - Service: AtherosSvc - Qualcomm Atheros Commnucations - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe
  O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe
  O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Energy Server Service (ESRV_SVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Sony\VAIO Care\ESRV\esrv_svc.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe
  O23 - Service: globalUpdate Update Service (globalUpdate) (globalUpdate) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe (file missing)
  O23 - Service: globalUpdate Update Service (globalUpdatem) (globalUpdatem) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe (file missing)
  O23 - Service: IconMan_R - Realsil Microelectronics Inc. - C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel(R) Capability Licensing Service Interface - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
  O23 - Service: Intel(R) ME Service - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
  O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service for Sony (McComponentHostServiceSony) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\Sony\MSS\3.8.130\McCHSvc.exe
  O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: NetworkSupport - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\NetworkSetting\NetworkSupport.exe
  O23 - Service: PMBDeviceInfoProvider - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Sony\PlayMemories Home\PMBDeviceInfoProvider.exe
  O23 - Service: RealNetworks Downloader Resolver Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\rndlresolversvc. exe
  O23 - Service: RealPlayer Cloud Service - RealNetworks, Inc. - C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\RPDS\Bin\rpdsvc.exe
  O23 - Service: RealPlayer Update Service (RealPlayerUpdateSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Real\UpdateService\RealPlayerUpdateSvc.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: VAIO Content Importer (SOHCImp) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHCImp.exe
  O23 - Service: VAIO Digital Media Server (SOHDms) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDms.exe
  O23 - Service: VAIO Device Searcher (SOHDs) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDs.exe
  O23 - Service: Sony PC Companion - Avanquest Software - C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe
  O23 - Service: VAIO Entertainment Common Service (SpfService) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\SPF\SpfService64.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: AVG PC TuneUp Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - AVG Technologies - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService64.exe
  O23 - Service: UI Assistant Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Cyfrowy Polsat\MF669\AssistantServices.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
  O23 - Service: User Energy Server Service (USER_ESRV_SVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Sony\VAIO Care\ESRV\esrv_svc.exe
  O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\VESMgr.exe
  O23 - Service: VAIO Power Management - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: VAIO Content Folder Watcher (VCFw) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe
  O23 - Service: VCService - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: vToolbarUpdater40.1.8 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\40.1.8\ToolbarUpdater.exe
  O23 - Service: VUAgent - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Update\vuagent.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: WdsManPro Service (WdsManPro) - DTools LIMITED - C:\ProgramData\aWMiniProa\WMiniPro.exe
  O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
  O23 - Service: WtuSystemSupport - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\AVG Web TuneUp\WtuSystemSupport.exe
  O23 - Service: ZAtheros Bt and Wlan Coex Agent - Atheros - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe

  --
  End of file - 14478 bytes
  Mógłby ktoś zerknąć?
  Odpowiedź z Cytatem  
   

 8. #38  
  looking good
  Odpowiedź z Cytatem  
   

 9. #39  
  Użytkownik
  Dołączył
  10-04-2016
  Posty
  1
  Proszę o sprawdzenie loga [jestem zielony]

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5
  Scan saved at 00:23:37, on 2016-04-11
  Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
  MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.10586.0020)


  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Messaging_2.13.20000.0 _x86__8wekyb3d8bbwe\SkypeHost.exe
  C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
  C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Total Security 15.0.2\avpui.exe
  C:\Users\Patryk\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\O neDrive.exe
  C:\Users\Patryk\AppData\Local\Epic Privacy Browser\Installer\EpicUpdate.exe
  C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe
  C:\Users\Patryk\AppData\Local\Epic Privacy Browser\Application\epic.exe
  C:\Users\Patryk\AppData\Local\Epic Privacy Browser\Application\epic.exe
  C:\Users\Patryk\AppData\Local\Epic Privacy Browser\Application\epic.exe
  C:\Users\Patryk\AppData\Local\Epic Privacy Browser\Application\epic.exe
  C:\Users\Patryk\AppData\Local\Epic Privacy Browser\Application\epic.exe
  C:\Users\Patryk\AppData\Local\Epic Privacy Browser\Application\epic.exe
  C:\Users\Patryk\AppData\Local\Epic Privacy Browser\Application\epic.exe
  C:\Users\Patryk\AppData\Local\Epic Privacy Browser\Application\epic.exe
  C:\Users\Patryk\AppData\Local\Epic Privacy Browser\Application\epic.exe
  C:\Users\Patryk\AppData\Local\Epic Privacy Browser\Application\epic.exe
  C:\Users\Patryk\AppData\Local\Epic Privacy Browser\Application\epic.exe
  C:\Users\Patryk\AppData\Local\Epic Privacy Browser\Application\epic.exe
  C:\Users\Patryk\AppData\Local\Epic Privacy Browser\Application\epic.exe
  C:\Users\Patryk\AppData\Local\Epic Privacy Browser\Application\epic.exe
  C:\Users\Patryk\AppData\Local\Epic Privacy Browser\Application\epic.exe
  C:\Users\Patryk\AppData\Local\Epic Privacy Browser\Application\epic.exe
  C:\Users\Patryk\AppData\Local\Epic Privacy Browser\Application\epic.exe
  C:\Users\Patryk\AppData\Local\Epic Privacy Browser\Application\epic.exe
  C:\Users\Patryk\Downloads\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %11%\blank.htm
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: True Key Helper - {0F4B8786-5502-4803-8EBC-F652A1153BB6} - C:\Program Files\Intel Security\True Key\MSIE\truekey_ie.dll (file missing)
  O2 - BHO: VirtualKeyboardBrowserHelperObject - {4A66AD60-A03D-4D01-86F0-5F0F7C0EF1AD} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Total Security 15.0.2\IEExt\ie_plugin.dll
  O2 - BHO: ContentBlockerBrowserHelperObject - {93BC2EA7-2F17-4729-948A-D2E03FFB2412} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Total Security 15.0.2\IEExt\ie_plugin.dll
  O2 - BHO: Safe Money Plugin - {AB379017-4C03-4E00-8EDF-E6D6AF7CCF82} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Total Security 15.0.2\IEExt\ie_plugin.dll
  O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll (file missing)
  O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL
  O3 - Toolbar: True Key - {4BAAC1B8-0800-42C9-8FA6-08B211F356B8} - C:\Program Files\Intel Security\True Key\MSIE\truekey_ie.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [tvncontrol] "C:\Program Files (x86)\Common Files\COMODO\GeekBuddyRSP.exe" -controlservice -slave
  O4 - HKCU\..\Run: [OneDrive] "C:\Users\Patryk\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\ OneDrive.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun
  O4 - HKCU\..\Run: [Epic Privacy Browser Installer] "C:\Users\Patryk\AppData\Local\Epic Privacy Browser\Installer\EpicUpdate.exe" /c
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotPostWindows10UpgradeReInstall] "C:\Program Files\Common Files\AV\Spybot - Search and Destroy\Test.exe"
  O4 - Global Startup: Start GeekBuddy.lnk = C:\Program Files\COMODO\GeekBuddy\launcher.exe
  O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Wyślij &do programu OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\ONBttnIE.dll/105
  O9 - Extra button: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Smart Print 2.0\smartprintsetup.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Smart Print 2.0\smartprintsetup.exe
  O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Klawiatura wirtualna - {5547CE1F-74E9-41E5-9CBF-5211ECC37341} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Total Security 15.0.2\IEExt\ie_plugin.dll
  O9 - Extra button: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
  O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll (file missing)
  O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
  O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll (file missing)
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O18 - Protocol: tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
  O18 - Protocol: windows.tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
  O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
  O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
  O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: Usługa Kaspersky Anti-Virus 15.0.2 (AVP15.0.2) - Kaspersky Lab ZAO - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Total Security 15.0.2\avp.exe
  O23 - Service: COMODO LPS Launcher (CLPSLauncher) - Comodo Security Solutions, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\COMODO\launcher_service.exe
  O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (CmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
  O23 - Service: COMODO Virtual Service Manager (cmdvirth) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdvirth.exe
  O23 - Service: CodeMeter Runtime Server (CodeMeter.exe) - WIBU-SYSTEMS AG - C:\Program Files (x86)\CodeMeter\Runtime\bin\CodeMeter.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.Sta ndardCollector.ServiceRes.dll,-1000 (diagnosticshub.standardcollector.service) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.Standa rdCollector.Service.exe (file missing)
  O23 - Service: EasyAntiCheat - EasyAntiCheat Ltd - C:\Windows\system32\EasyAntiCheat.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: GeekBuddyRSP Server (GeekBuddyRSP) - Comodo Security Solutions, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\COMODO\GeekBuddyRSP.exe
  O23 - Service: NVIDIA GeForce Experience Service (GfExperienceService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe
  O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
  O23 - Service: Service Installer TrueKey (InstallerService) - Unknown owner - C:\Program Files\TrueKey\Mcafee.TrueKey.InstallerService.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel(R) Biometric and Context Agent Service (IntelBCAsvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\BCA\pabeSvc64.exe
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: @mqutil.dll,-6102 (MSMQ) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\GameMon.des.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Network Service (NvNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Streamer Network Service (NvStreamNetworkSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamNetworkService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\nvvsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  O23 - Service: Realtek11nCU - Realtek - C:\Program Files (x86)\Realtek\11n USB Wireless LAN Utility\RtlService.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: RunSwUSB - Unknown owner - C:\Windows\runSW.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101 (SensorDataService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SensorDataService.exe (file missing)
  O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TieringEngineService.exe,-702 (TieringEngineService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TieringEngineService.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel Security True Key (TrueKey) - Unknown owner - C:\Program Files\TrueKey\McAfee.TrueKey.Service.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel Security True Key Scheduler (TrueKeyScheduler) - Unknown owner - C:\Program Files\TrueKey\McTkSchedulerService.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel Security True Key Service Helper (TrueKeyServiceHelper) - Unknown owner - C:\Program Files\TrueKey\McAfee.TrueKey.ServiceHelper.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
  O23 - Service: WPS2.0 HW PBC Service (WPSService20) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\ZyXEL\ZyXEL NWD6605 Driver Installation Tool\WPSService20.exe
  Odpowiedź z Cytatem  
   

 10. #40  
  Użytkownik
  Dołączył
  11-02-2017
  Posty
  1
  Witam, czy moglibyście sprawdzić moje logi? Bardzo będę wdzięczny
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 13:56:09, on 2017-02-11
  Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
  MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.18205)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe
  C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Octoshape\Octoshape Streaming Services\OctoshapeClient.exe
  C:\Program Files (x86)\FreeAlarmClock\FreeAlarmClock.exe
  C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\5.0.1438.0\mswinext.exe
  C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe
  C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Advisor\HPAdvisor.exe
  C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_ 2_202_228_ActiveX.exe
  C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Users\Admin\Downloads\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.bing.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://%66%65%65%64.%73%6F%6E%69%63-%73%65%61%72%63%68.%63%6F%6D/?p=mKO_AwFzXIpYRaHdGKBPxn5dJ8gs0DGDT3GOWsi_8CTz4dO IzEbF1cYtbdd8gGBhDyYtggS-zKyU1ZOdRCmkYfs0JDd518dyN47owO_XRxzpy750MDAuftYyQG Fs6KvvDYbASgfi9sA5Ur21eedsvahpK9BJX7UTzyumxp1vRtUd 9NW4EL0uAGXMKxbb6PiM4vdZPC8VLo4H&q={searchTerms}
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://%66%65%65%64.%73%6F%6E%69%63-%73%65%61%72%63%68.%63%6F%6D/?p=mKO_AwFzXIpYRaHdGKBPxn5dJ8gs0DGDT3GOWsi_8CTz4dO IzEbF1cYtbdd8gGBhDyYtggS-zKyU1ZOdRCmkYfs0JDd518dyN47owO_XRxzpy750MDAuftYyQG Fs6KvvDYbASgfi9sA5Ur21eedsvahpK9BJX7UTzyumxp1vRtUd 9NW4EL0uAGXMKxbb6PiM4vdZPC8VLo4H&q={searchTerms}
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://%66%65%65%64.%73%6F%6E%69%63-%73%65%61%72%63%68.%63%6F%6D/?p=mKO_AwFzXIpYRaHdGKBPxn5dJ8gs0DGDT3GOWsi_8CTz4dO IzEbF1cYtbdd8gGBhDyYtggS-zKyU1ZOdRCmkYfs0JDd518dyN47owO_XRxzpy750MDAuftYyQG Fs6KvvDYbASgfi9sA5Ur21eedsvahpK9BJX7UTzyumxp1vRtUd 9NW4EL0uAGXMKxbb6PiM4vdZPC8VLo4H&q={searchTerms}
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://%66%65%65%64.%68%65%6C%70%65%...LWOXNMssz6pqpt
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://%66%65%65%64.%73%6F%6E%69%63-%73%65%61%72%63%68.%63%6F%6D/?p=mKO_AwFzXIpYRaHdGKBPxn5dJ8gs0DGDT3GOWsi_8CTz4dO IzEbF1cYtbdd8gGBhDyYtggS-zKyU1ZOdRCmkYfs0JDd518dyN47owO_XRxzpy750MDAuftYyQG Fs6KvvDYbASgfi9sA5Ur21eedsvahpK9BJX7UTzyumxp1vRtUd 9NW4EL0uAGXMKxbb6PiM4vdZPC8VLo4H&q={searchTerms}
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Lync Click to Call BHO - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\URLREDIR.DLL
  O2 - BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\GROOVEEX.DLL
  O2 - BHO: Bing Bar BHO - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\5.0.1438.0\npwinext.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O3 - Toolbar: @C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\5.0.1438.0\npwinext.dll,-100 - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\5.0.1438.0\npwinext.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
  O4 - HKLM\..\Run: [Bing Bar] "C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\5.0.1438.0\mswinext.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Default Manager] "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr.exe" -resume
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Quick Launch] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Easybits Recovery] C:\Program Files (x86)\Easybits For Kids\ezRecover.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [HPAdvisorDock] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Advisor\DOCK\HPAdvisorDock.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden
  O4 - HKCU\..\Run: [Octoshape Streaming Services] "C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Octoshape\Octoshap e Streaming Services\OctoshapeClient.exe" -inv:bootrun
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
  O4 - HKCU\..\Run: [FreeAC] C:\Program Files (x86)\FreeAlarmClock\FreeAlarmClock.exe -autorun
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [SPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601 (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [SPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601 (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Wyślij &do programu OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\ONBttnIE.dll/105
  O9 - Extra button: Wpis w blogu - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Wpis w blogu w Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Lync — kliknij, aby połączyć - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Lync — kliknij, aby połączyć - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll
  O9 - Extra button: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
  O18 - Protocol: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL
  O18 - Filter hijack: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\MSOXMLMF.DLL
  O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpda teService.exe
  O23 - Service: Andrea RT Filters Service (AERTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\AERTSr64.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
  O23 - Service: DCHP - Unknown owner - C:\ProgramData\\DCHP\\DCHP.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Easybits Services for Windows (ezSharedSvc) - EasyBits Software AS - C:\Windows\System32\ezSharedSvcHost.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\HP Games\HP Game Console\GameConsoleService.exe
  O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe
  O23 - Service: HP Wireless Assistant Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWA_Service.exe
  O23 - Service: HP Quick Synchronization Service (HPDrvMntSvc.exe) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe
  O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  O23 - Service: HPWMISVC - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: RtVOsdService Installer (RtVOsdService) - Realtek Semiconductor Corp. - C:\Program Files\Realtek\RtVOsd\RtVOsdService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

  --
  End of file - 13647 bytes
  Odpowiedź z Cytatem  
   

 11. #41  
  Użytkownik
  Dołączył
  03-03-2017
  Posty
  3
  Kod:
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 14:12:35, on 2017-03-04
  Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
  MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)
  Boot mode: Normal
  
  Running processes:
  C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe
  C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe
  
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: (no name) - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotPostWindows10UpgradeReInstall] "C:\Program Files\Common Files\AV\Spybot - Search and Destroy\Test.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA LOKALNA')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA LOKALNA')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA SIECIOWA')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [IsMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'USŁUGA SIECIOWA')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [IsMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" (User 'Default user')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [IsMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'Default user')
  O9 - Extra button: McAfee WebAdvisor - {48A61126-9A19-4C50-A214-FF08CB94995C} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: McAfee WebAdvisor - {48A61126-9A19-4C50-A214-FF08CB94995C} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll (file missing)
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
  O15 - Trusted Zone: http://help.eset.com (HKLM)
  O15 - ESC Trusted Zone: http://help.eset.com (HKLM)
  O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - (no file)
  O18 - Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - (no file)
  O20 - Winlogon Notify: SDWinLogon - SDWinLogon.dll (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: BitDefenderCOM - Digital Care Solutions - C:\Program Files\BDServices\BitDefenderCom.exe
  O23 - Service: ClientAnalyticsService - Intel Security - C:\Program Files\Common Files\McAfee\ClientAnalytics\Legacy\McClientAnalytics.exe
  O23 - Service: Defragmentation-Service (DfSdkS) - mst software GmbH, Germany - C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo WinOptimizer 6\Dfsdks.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee Service Controller (mfemms) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfemms.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee Module Core Service (ModuleCoreService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\ModuleCore\ModuleCoreService.exe
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel Security PEF Service (PEFService) - Intel Security, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Intel Security\PEF\CORE\PEFService.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Spybot-S&D 2 Scanner Service (SDScannerService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe
  O23 - Service: Spybot-S&D 2 Updating Service (SDUpdateService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe
  O23 - Service: Spybot-S&D 2 Security Center Service (SDWSCService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe
  O23 - Service: Application Virtualization Client (sftlist) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe (file missing)
  O23 - Service: Application Virtualization Service Agent (sftvsa) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
  
  --
  End of file - 7770 bytes
  
  
  
  
  StartupList report, 2017-03-04, 14:55:33
  StartupList version: 1.52.2
  Started from : C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.EXE
  Detected: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
  Detected: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)
  * Using default options
  * Including empty and uninteresting sections
  * Showing rarely important sections
  ==================================================
  
  Running processes:
  
  C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe
  C:\Windows\SysWOW64\NOTEPAD.EXE
  C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe
  
  --------------------------------------------------
  
  Listing of startup folders:
  
  Shell folders Startup:
  [C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup]
  *No files*
  
  Shell folders AltStartup:
  *Folder not found*
  
  User shell folders Startup:
  *Folder not found*
  
  User shell folders AltStartup:
  *Folder not found*
  
  Shell folders Common Startup:
  [C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup]
  *No files*
  
  Shell folders Common AltStartup:
  *Folder not found*
  
  User shell folders Common Startup:
  *Folder not found*
  
  User shell folders Alternate Common Startup:
  *Folder not found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Checking Windows NT UserInit:
  
  [HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
  UserInit = userinit.exe
  
  [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon]
  *Registry key not found*
  
  [HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
  *Registry value not found*
  
  [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon]
  *Registry key not found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Autorun entries from Registry:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  
  SDTray = "C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe"
  
  --------------------------------------------------
  
  Autorun entries from Registry:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  
  *No values found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Autorun entries from Registry:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
  
  *Registry key not found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Autorun entries from Registry:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
  
  *Registry key not found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Autorun entries from Registry:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce
  
  *Registry key not found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Autorun entries from Registry:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  
  SpybotPostWindows10UpgradeReInstall = "C:\Program Files\Common Files\AV\Spybot - Search and Destroy\Test.exe"
  egui = "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe"
  
  --------------------------------------------------
  
  Autorun entries from Registry:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  
  *No values found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Autorun entries from Registry:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
  
  *Registry key not found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Autorun entries from Registry:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
  
  *Registry key not found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Autorun entries from Registry:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce
  
  *Registry key not found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Autorun entries from Registry:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Run
  
  *Registry key not found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Autorun entries from Registry:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Run
  
  *Registry key not found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Autorun entries in Registry subkeys of:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  
  [not active]
  RegDoctor = C:\Program Files (x86)\RegDoctor\RegDoctor.exe -Quick
  
  --------------------------------------------------
  
  Autorun entries in Registry subkeys of:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  *No subkeys found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Autorun entries in Registry subkeys of:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
  *Registry key not found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Autorun entries in Registry subkeys of:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
  *Registry key not found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Autorun entries in Registry subkeys of:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce
  *Registry key not found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Autorun entries in Registry subkeys of:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  *No subkeys found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Autorun entries in Registry subkeys of:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  *No subkeys found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Autorun entries in Registry subkeys of:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
  *Registry key not found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Autorun entries in Registry subkeys of:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
  *Registry key not found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Autorun entries in Registry subkeys of:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce
  *Registry key not found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Autorun entries in Registry subkeys of:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Run
  *Registry key not found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Autorun entries in Registry subkeys of:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Run
  *Registry key not found*
  
  --------------------------------------------------
  
  File association entry for .EXE:
  HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command
  
  (Default) = "%1" %*
  
  --------------------------------------------------
  
  File association entry for .COM:
  HKEY_CLASSES_ROOT\comfile\shell\open\command
  
  (Default) = "%1" %*
  
  --------------------------------------------------
  
  File association entry for .BAT:
  HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\open\command
  
  (Default) = "%1" %*
  
  --------------------------------------------------
  
  File association entry for .PIF:
  HKEY_CLASSES_ROOT\piffile\shell\open\command
  
  (Default) = "%1" %*
  
  --------------------------------------------------
  
  File association entry for .SCR:
  HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\open\command
  
  (Default) = "%1" /S
  
  --------------------------------------------------
  
  File association entry for .HTA:
  HKEY_CLASSES_ROOT\htafile\shell\open\command
  
  (Default) = C:\Windows\SysWOW64\mshta.exe "%1" %*
  
  --------------------------------------------------
  
  File association entry for .TXT:
  HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\open\command
  
  (Default) = %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1
  
  --------------------------------------------------
  
  Enumerating Active Setup stub paths:
  HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components
  (* = disabled by HKCU twin)
  
  [>{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}]
  StubPath = %SystemRoot%\system32\unregmp2.exe /ShowWMP
  
  [>{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c}] *
  StubPath = C:\Windows\SysWOW64\ie4uinit.exe -UserIconConfig
  
  [>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}] *
  StubPath = "C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe" "C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll",BrandIEActiveSetup SIGNUP
  
  [{2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED}] *
  StubPath = %SystemRoot%\system32\regsvr32.exe /s /n /i:/UserInstall %SystemRoot%\system32\themeui.dll
  
  [{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}] *
  StubPath = "%ProgramFiles(x86)%\Windows Mail\WinMail.exe" OCInstallUserConfigOE
  
  [{6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6}] *
  StubPath = %SystemRoot%\system32\unregmp2.exe /FirstLogon /Shortcuts /RegBrowsers /ResetMUI
  
  [{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4340}] *
  StubPath = regsvr32.exe /s /n /i:U shell32.dll
  
  [{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}] *
  StubPath = C:\Windows\SysWOW64\ie4uinit.exe -BaseSettings
  
  [{89B4C1CD-B018-4511-B0A1-5476DBF70820}] *
  StubPath = C:\Windows\SysWOW64\Rundll32.exe C:\Windows\SysWOW64\mscories.dll,Install
  
  --------------------------------------------------
  
  Enumerating ICQ Agent Autostart apps:
  HKCU\Software\Mirabilis\ICQ\Agent\Apps
  
  *Registry key not found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Load/Run keys from C:\Windows\WIN.INI:
  
  load=*INI section not found*
  run=*INI section not found*
  
  Load/Run keys from Registry:
  
  HKLM\..\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon: load=*Registry value not found*
  HKLM\..\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon: run=*Registry value not found*
  HKLM\..\Windows\CurrentVersion\WinLogon: load=*Registry key not found*
  HKLM\..\Windows\CurrentVersion\WinLogon: run=*Registry key not found*
  HKCU\..\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon: load=*Registry value not found*
  HKCU\..\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon: run=*Registry value not found*
  HKCU\..\Windows\CurrentVersion\WinLogon: load=*Registry key not found*
  HKCU\..\Windows\CurrentVersion\WinLogon: run=*Registry key not found*
  HKCU\..\Windows NT\CurrentVersion\Windows: load=*Registry value not found*
  HKCU\..\Windows NT\CurrentVersion\Windows: run=*Registry value not found*
  HKLM\..\Windows NT\CurrentVersion\Windows: load=*Registry value not found*
  HKLM\..\Windows NT\CurrentVersion\Windows: run=*Registry value not found*
  HKLM\..\Windows NT\CurrentVersion\Windows: AppInit_DLLs=
  
  --------------------------------------------------
  
  Shell & screensaver key from C:\Windows\SYSTEM.INI:
  
  Shell=*INI section not found*
  SCRNSAVE.EXE=*INI section not found*
  drivers=*INI section not found*
  
  Shell & screensaver key from Registry:
  
  Shell=explorer.exe
  SCRNSAVE.EXE=*Registry value not found*
  drivers=*Registry value not found*
  
  Policies Shell key:
  
  HKCU\..\Policies: Shell=*Registry key not found*
  HKLM\..\Policies: Shell=*Registry value not found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Checking for EXPLORER.EXE instances:
  
  C:\Windows\Explorer.exe: PRESENT!
  
  C:\Explorer.exe: not present
  C:\Windows\Explorer\Explorer.exe: not present
  C:\Windows\System\Explorer.exe: not present
  C:\Windows\System32\Explorer.exe: not present
  C:\Windows\Command\Explorer.exe: not present
  C:\Windows\Fonts\Explorer.exe: not present
  
  --------------------------------------------------
  
  Checking for superhidden extensions:
  
  .lnk: HIDDEN! (arrow overlay: yes)
  .pif: HIDDEN! (arrow overlay: yes)
  .exe: not hidden
  .com: not hidden
  .bat: not hidden
  .hta: not hidden
  .scr: not hidden
  .shs: *Registry key not found*
  .shb: *Registry key not found*
  .vbs: not hidden
  .vbe: not hidden
  .wsh: not hidden
  .scf: HIDDEN! (arrow overlay: NO!)
  .url: HIDDEN! (arrow overlay: yes)
  .js: not hidden
  .jse: not hidden
  
  --------------------------------------------------
  
  Verifying REGEDIT.EXE integrity:
  
  - Regedit.exe found in C:\Windows
  - .reg open command is normal (regedit.exe %1)
  - Company name OK: 'Microsoft Corporation'
  - Original filename NOT OK: 'REGEDIT.EXE.MUI'
  - File description: 'Edytor rejestru'
  
  Registry check failed!
  
  --------------------------------------------------
  
  Enumerating Browser Helper Objects:
  
  AcroIEHelperStub - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}
  (no name) - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}
  
  --------------------------------------------------
  
  Enumerating Task Scheduler jobs:
  
  Adobe Flash Player Updater.job
  Check for updates (Spybot - Search & Destroy).job
  Intel Security DAT Reputation (AMCore) periodic endpoint safety pulse.job
  Intel Security DAT Reputation (AMCore) Post DAT update endpoint safety pulse.job
  McAfee Remediation (Prepare).job
  McAfeeLogon.job
  PC Health Advisor Defrag.job
  PC Health Advisor Update.job
  PC Health Advisor.job
  Refresh immunization (Spybot - Search & Destroy).job
  Scan the system (Spybot - Search & Destroy).job
  ????????????????.job
  
  --------------------------------------------------
  
  Enumerating Winsock LSP files:
  
  NameSpace #1: C:\Windows\system32\NLAapi.dll
  NameSpace #2: C:\Windows\system32\napinsp.dll
  NameSpace #3: C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
  NameSpace #4: C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
  NameSpace #5: C:\Windows\System32\mswsock.dll
  NameSpace #6: C:\Windows\System32\winrnr.dll
  NameSpace #7: C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL
  NameSpace #8: C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL
  Protocol #1: C:\Windows\system32\mswsock.dll
  Protocol #2: C:\Windows\system32\mswsock.dll
  Protocol #3: C:\Windows\system32\mswsock.dll
  Protocol #4: C:\Windows\system32\mswsock.dll
  Protocol #5: C:\Windows\system32\mswsock.dll
  Protocol #6: C:\Windows\system32\mswsock.dll
  Protocol #7: C:\Windows\system32\mswsock.dll
  Protocol #8: C:\Windows\system32\mswsock.dll
  Protocol #9: C:\Windows\system32\mswsock.dll
  Protocol #10: C:\Windows\system32\mswsock.dll
  
  --------------------------------------------------
  
  Enumerating Windows NT/2000/XP services
  
  Kontroler hosta 1394 zgodny z OHCI: \SystemRoot\system32\drivers\1394ohci.sys (manual start)
  Sterownik Microsoft ACPI: system32\drivers\ACPI.sys (system)
  Sterownik miernika energii ACPI: \SystemRoot\system32\drivers\acpipmi.sys (manual start)
  Adobe Acrobat Update Service: "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe" (disabled)
  Adobe Flash Player Update Service: C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe (disabled)
  adp94xx: \SystemRoot\system32\drivers\adp94xx.sys (manual start)
  adpahci: \SystemRoot\system32\drivers\adpahci.sys (manual start)
  adpu320: \SystemRoot\system32\drivers\adpu320.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\aelupsvc.dll,-1: %systemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  @%systemroot%\system32\drivers\afd.sys,-1000: \SystemRoot\system32\drivers\afd.sys (system)
  Filtr magistrali AGP Intel: \SystemRoot\system32\drivers\agp440.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112: %SystemRoot%\System32\alg.exe (manual start)
  aliide: \SystemRoot\system32\drivers\aliide.sys (manual start)
  amdide: \SystemRoot\system32\drivers\amdide.sys (manual start)
  Sterownik procesora AMD K8: \SystemRoot\system32\drivers\amdk8.sys (manual start)
  Sterownik procesora AMD: \SystemRoot\system32\drivers\amdppm.sys (manual start)
  amdsata: \SystemRoot\system32\drivers\amdsata.sys (manual start)
  amdsbs: \SystemRoot\system32\drivers\amdsbs.sys (manual start)
  amdxata: system32\drivers\amdxata.sys (system)
  @%systemroot%\system32\appidsvc.dll,-102: \SystemRoot\system32\drivers\appid.sys (manual start)
  @%systemroot%\system32\appidsvc.dll,-100: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation (manual start)
  @%systemroot%\system32\appinfo.dll,-100: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  arc: \SystemRoot\system32\drivers\arc.sys (manual start)
  arcsas: \SystemRoot\system32\drivers\arcsas.sys (manual start)
  ASP.NET State Service: %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe (manual start)
  @%systemroot%\system32\rascfg.dll,-32000: system32\DRIVERS\asyncmac.sys (manual start)
  atapi: \SystemRoot\system32\drivers\atapi.sys (manual start)
  Atheros Extensible Wireless LAN device driver: system32\DRIVERS\athrx.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\audiosrv.dll,-204: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted (autostart)
  @%SystemRoot%\system32\audiosrv.dll,-200: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted (autostart)
  @%SystemRoot%\system32\AxInstSV.dll,-103: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k AxInstSVGroup (manual start)
  Broadcom NetXtreme II VBD: \SystemRoot\system32\drivers\bxvbda.sys (manual start)
  Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0: system32\DRIVERS\b57nd60a.sys (manual start)
  Broadcom xD Picture Bus Driver Service: \SystemRoot\system32\drivers\b57xdbd.sys (manual start)
  Broadcom xD Picture vstorp client drv: \SystemRoot\system32\drivers\b57xdmp.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\bdesvc.dll,-100: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\bfe.dll,-1001: %systemroot%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork (autostart)
  BitDefenderCOM: "C:\Program Files\BDServices\BitDefenderCom.exe" (autostart)
  Usługa inteligentnego transferu w tle: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  blbdrive: \SystemRoot\system32\drivers\blbdrive.sys (system)
  @%systemroot%\system32\browser.dll,-102: system32\DRIVERS\bowser.sys (manual start)
  Sterownik filtru podrzędnego pamięci masowej USB Brother: \SystemRoot\system32\drivers\BrFiltLo.sys (manual start)
  Sterownik filtru nadrzędnego pamięci masowej USB Brother: \SystemRoot\system32\drivers\BrFiltUp.sys (manual start)
  @%systemroot%\system32\browser.dll,-100: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  Sterownik interfejsu portu szeregowego (WDM) MFC firmy Brother: \SystemRoot\System32\Drivers\Brserid.sys (manual start)
  Sterownik szeregowy WDM firmy Brother: \SystemRoot\System32\Drivers\BrSerWdm.sys (manual start)
  Brother MFC USB Fax Only Modem: \SystemRoot\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys (manual start)
  Sterownik szeregowy WDM USB MFC firmy Brother: \SystemRoot\System32\Drivers\BrUsbSer.sys (manual start)
  bScsiMSa: \SystemRoot\system32\drivers\bScsiMSa.sys (manual start)
  bScsiSDa: system32\DRIVERS\bScsiSDa.sys (manual start)
  Sterownik Bluetooth Serial Communications: \SystemRoot\system32\drivers\bthmodem.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\System32\bthserv.dll,-101: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k bthsvcs (manual start)
  Capsax64Drv NDIS Protocol Driver: System32\Drivers\Capsax64Drv.sys (system)
  CD/DVD File System Reader: system32\DRIVERS\cdfs.sys (disabled)
  Sterownik stacji dysków CD-ROM: \SystemRoot\system32\drivers\cdrom.sys (system)
  @%SystemRoot%\System32\certprop.dll,-11: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  Urządzenia elektroniczne na podczerwień: \SystemRoot\system32\drivers\circlass.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\clfs.sys,-100: System32\CLFS.sys (system)
  ClientAnalyticsService: "C:\Program Files\Common Files\McAfee\ClientAnalytics\Legacy\McClientAnalytics.exe" (disabled)
  Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X86: %systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe (manual start)
  Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X64: %systemroot%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\mscorsvw.exe (manual start)
  Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe (autostart)
  Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe (autostart)
  Sterownik baterii Microsoft o metodzie kontroli ACPI: \SystemRoot\system32\drivers\CmBatt.sys (manual start)
  cmdide: \SystemRoot\system32\drivers\cmdide.sys (manual start)
  : System32\Drivers\cng.sys (system)
  Sterownik baterii kompozytowej Microsoft: system32\drivers\compbatt.sys (system)
  Sterownik modułu wyliczającego magistrali kompozytowej: \SystemRoot\system32\drivers\CompositeBus.sys (manual start)
  @comres.dll,-947: %SystemRoot%\system32\dllhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235} (manual start)
  Intel(R) Content Protection HECI Service: %SystemRoot%\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe (disabled)
  Sterownik filtru Crcdisk: \SystemRoot\system32\drivers\crcdisk.sys (disabled)
  @%SystemRoot%\system32\cryptsvc.dll,-1001: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k NetworkService (autostart)
  CsNdisLWF NDIS Protocol Driver: System32\Drivers\CsNdisLWF.sys (system)
  Client Virtualization Handler: "C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE" (autostart)
  DCDhcpService: "C:\Program Files (x86)\Acer\WDAgent\DCDhcpService.exe" (disabled)
  @oleres.dll,-5012: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k DcomLaunch (autostart)
  @%SystemRoot%\system32\defragsvc.dll,-101: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k defragsvc (manual start)
  @%systemroot%\system32\drivers\dfsc.sys,-101: System32\Drivers\dfsc.sys (system)
  Defragmentation-Service: "C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo WinOptimizer 6\Dfsdks.exe" (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\dhcpcore.dll,-100: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted (autostart)
  @%systemroot%\system32\drivers\discache.sys,-102: System32\drivers\discache.sys (system)
  Sterownik dysku: system32\drivers\disk.sys (system)
  @%SystemRoot%\System32\dnsapi.dll,-101: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k NetworkService (autostart)
  @%systemroot%\system32\dot3svc.dll,-1102: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted (manual start)
  @%systemroot%\system32\dps.dll,-500: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork (autostart)
  Microsoft Trusted Audio Drivers: system32\drivers\drmkaud.sys (manual start)
  Dritek WMI Service: C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe (disabled)
  LDDM Graphics Subsystem: \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys (manual start)
  eamonm: system32\DRIVERS\eamonm.sys (system)
  @%systemroot%\system32\eapsvc.dll,-1: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  Broadcom NetXtreme II 10 GigE VBD: \SystemRoot\system32\drivers\evbda.sys (manual start)
  edevmon: system32\DRIVERS\edevmon.sys (system)
  @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100: %SystemRoot%\System32\lsass.exe (manual start)
  EgisTec Ticket Service: "C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe" (disabled)
  ehdrv: system32\DRIVERS\ehdrv.sys (system)
  @%SystemRoot%\ehome\ehrecvr.exe,-101: %systemroot%\ehome\ehRecvr.exe (manual start)
  @%SystemRoot%\ehome\ehsched.exe,-101: %systemroot%\ehome\ehsched.exe (manual start)
  ekbdflt: system32\DRIVERS\ekbdflt.sys (autostart)
  ESET Service: "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe" (autostart)
  elxstor: \SystemRoot\system32\drivers\elxstor.sys (manual start)
  epfw: system32\DRIVERS\epfw.sys (system)
  ESET Personal Firewall: system32\DRIVERS\EpfwLWF.sys (system)
  epfwwfp: system32\DRIVERS\epfwwfp.sys (system)
  ePower Service: C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe (disabled)
  Błąd sprzętowy — sterownik urządzenia (Microsoft): \SystemRoot\system32\drivers\errdev.sys (manual start)
  ELAN PS/2 Port Input Device: \SystemRoot\system32\drivers\ETD.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\wevtsvc.dll,-200: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted (autostart)
  @comres.dll,-2450: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalService (autostart)
  @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118: %systemroot%\system32\fxssvc.exe (manual start)
  Sterownik kontrolera stacji dyskietek: \SystemRoot\system32\drivers\fdc.sys (manual start)
  @%systemroot%\system32\fdPHost.dll,-100: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalService (manual start)
  @%systemroot%\system32\fdrespub.dll,-100: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\drivers\fileinfo.sys,-100: system32\drivers\fileinfo.sys (system)
  @%SystemRoot%\system32\drivers\filetrace.sys,-10001: system32\drivers\filetrace.sys (manual start)
  FLEXnet Licensing Service: "C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe" (disabled)
  Sterownik stacji dyskietek: \SystemRoot\system32\drivers\flpydisk.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\drivers\fltmgr.sys,-10001: system32\drivers\fltmgr.sys (system)
  @%systemroot%\system32\FntCache.dll,-100: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation (autostart)
  @%SystemRoot%\system32\PresentationHost.exe,-3309: %systemroot%\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\drivers\fsdepends.sys,-10001: System32\drivers\FsDepends.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\drivers\fvevol.sys,-100: System32\DRIVERS\fvevol.sys (system)
  Filtr rodzajowy AGPv3.0 firmy Microsoft dla platform procesora K8: \SystemRoot\system32\drivers\gagp30kx.sys (manual start)
  GamesAppService: "C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe" (disabled)
  @gpapi.dll,-112: %systemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  GREGService: C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe (disabled)
  Usługa Google Update (gupdate): "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc (disabled)
  Usługa Google Update (gupdatem): "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc (disabled)
  Hauppauge Consumer Infrared Receiver: \SystemRoot\system32\drivers\hcw85cir.sys (manual start)
  Microsoft 1.1 UAA Function Driver for High Definition Audio Service: system32\drivers\HdAudio.sys (manual start)
  Sterownik magistrali UAA firmy Microsoft dla standardu High Definition Audio: \SystemRoot\system32\drivers\HDAudBus.sys (manual start)
  Sterownik baterii UPS HID: \SystemRoot\system32\drivers\HidBatt.sys (manual start)
  Miniport Microsoft Bluetooth HID: \SystemRoot\system32\drivers\hidbth.sys (manual start)
  Sterownik urządzeń HID podczerwieni firmy Microsoft: \SystemRoot\system32\drivers\hidir.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\System32\hidserv.dll,-101: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted (manual start)
  Sterownik Microsoft klasy HID: \SystemRoot\system32\drivers\hidusb.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\kmsvc.dll,-6: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  @%SystemRoot%\System32\ListSvc.dll,-100: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted (manual start)
  @%SystemRoot%\System32\provsvc.dll,-100: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted (manual start)
  HpSAMD: \SystemRoot\system32\drivers\HpSAMD.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\drivers\http.sys,-1: system32\drivers\HTTP.sys (manual start)
  @%systemroot%\system32\drivers\hwpolicy.sys,-101: System32\drivers\hwpolicy.sys (system)
  Sterownik portu klawiatury i8042 i myszy PS/2: \SystemRoot\system32\drivers\i8042prt.sys (manual start)
  Intel AHCI Controller: system32\drivers\iaStor.sys (system)
  Intel(R) Rapid Storage Technology: "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe" (disabled)
  iaStorV: \SystemRoot\system32\drivers\iaStorV.sys (manual start)
  @%systemroot%\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\Windows Communication Foundation\ServiceModelInstallRC.dll,-8193: "%systemroot%\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe" (manual start)
  igfx: system32\DRIVERS\igdkmd64.sys (manual start)
  iirsp: \SystemRoot\system32\drivers\iirsp.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\ikeext.dll,-501: %systemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Service for Realtek HD Audio (WDM): system32\drivers\RTKVHD64.sys (manual start)
  Intel(R) Audio dla ekranów: system32\DRIVERS\IntcDAud.sys (manual start)
  Intel(R) Capability Licensing Service Interface: "C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe" (disabled)
  intelide: \SystemRoot\system32\drivers\intelide.sys (manual start)
  Sterownik procesora Intel: \SystemRoot\system32\drivers\intelppm.sys (manual start)
  @%systemroot%\system32\IPBusEnum.dll,-102: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted (manual start)
  @%systemroot%\system32\rascfg.dll,-32013: system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys (manual start)
  Pomoc IP: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k NetSvcs (manual start)
  IPMIDRV: \SystemRoot\system32\drivers\IPMIDrv.sys (manual start)
  IP Network Address Translator: System32\drivers\ipnat.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\drivers\irenum.sys,-100: system32\drivers\irenum.sys (manual start)
  isapnp: \SystemRoot\system32\drivers\isapnp.sys (manual start)
  Sterownik portu iSCSI: \SystemRoot\system32\drivers\msiscsi.sys (manual start)
  Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe (disabled)
  Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet - NDIS 6.0: system32\DRIVERS\k57nd60a.sys (manual start)
  Sterownik klasy klawiatury: \SystemRoot\system32\drivers\kbdclass.sys (manual start)
  Sterownik klawiatury HID: \SystemRoot\system32\drivers\kbdhid.sys (manual start)
  @keyiso.dll,-100: %SystemRoot%\system32\lsass.exe (manual start)
  : System32\Drivers\ksecdd.sys (system)
  : System32\Drivers\ksecpkg.sys (system)
  Kernel Streaming Thunks: \SystemRoot\system32\drivers\ksthunk.sys (manual start)
  @comres.dll,-2946: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k NetworkServiceAndNoImpersonation (manual start)
  Serwer: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (disabled)
  Stacja robocza: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k NetworkService (disabled)
  Live Updater Service: C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe (disabled)
  Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver: system32\DRIVERS\lltdio.sys (autostart)
  @%SystemRoot%\system32\lltdres.dll,-1: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalService (manual start)
  Pomoc TCP/IP NetBIOS: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted (disabled)
  Intel(R) Management and Security Application Local Management Service: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe (disabled)
  LSI_FC: \SystemRoot\system32\drivers\lsi_fc.sys (manual start)
  LSI_SAS: \SystemRoot\system32\drivers\lsi_sas.sys (manual start)
  LSI_SAS2: \SystemRoot\system32\drivers\lsi_sas2.sys (manual start)
  LSI_SCSI: \SystemRoot\system32\drivers\lsi_scsi.sys (manual start)
  @%systemroot%\system32\drivers\luafv.sys,-100: \SystemRoot\system32\drivers\luafv.sys (autostart)
  McAfee Activation Service: c:\PROGRA~1\mcafee\msc\mcawfwk.exe (disabled)
  McAfee Boot Delay Start Service: "C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc (disabled)
  McAfee CSP Service: "C:\Program Files\Common Files\McAfee\CSP\2.3.290.0\\McCSPServiceHost.exe" (disabled)
  @%SystemRoot%\ehome\ehres.dll,-15501: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation (disabled)
  megasas: \SystemRoot\system32\drivers\megasas.sys (manual start)
  MegaSR: \SystemRoot\system32\drivers\MegaSR.sys (manual start)
  Intel(R) Management Engine Interface : \SystemRoot\system32\drivers\HECIx64.sys (manual start)
  McAfee Inc. mfeaack: system32\drivers\mfeaack.sys (manual start)
  McAfee Service Controller: "C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfemms.exe" (autostart)
  McAfee Inc. mfencrk: system32\DRIVERS\mfencrk.sys (manual start)
  McAfee Inc. mfeplk: system32\drivers\mfeplk.sys (manual start)
  McAfee Process Start Notification Service: \??\C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\x64\mfesapsn.sys (manual start)
  @%systemroot%\system32\mmcss.dll,-100: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  : system32\drivers\modem.sys (manual start)
  McAfee Module Core Service: "C:\Program Files\Common Files\McAfee\ModuleCore\ModuleCoreService.exe" (autostart)
  Usługa sterownika funkcji klas monitorów firmy Microsoft: system32\DRIVERS\monitor.sys (manual start)
  Sterownik klasy myszy: \SystemRoot\system32\drivers\mouclass.sys (manual start)
  Sterownik myszy HID: \SystemRoot\system32\drivers\mouhid.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\drivers\mountmgr.sys,-100: System32\drivers\mountmgr.sys (system)
  mpio: \SystemRoot\system32\drivers\mpio.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\FirewallAPI.dll,-23092: System32\drivers\mpsdrv.sys (autostart)
  @%SystemRoot%\system32\FirewallAPI.dll,-23090: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork (autostart)
  @%systemroot%\system32\webclnt.dll,-104: \SystemRoot\system32\drivers\mrxdav.sys (manual start)
  @%systemroot%\system32\wkssvc.dll,-1002: system32\DRIVERS\mrxsmb.sys (manual start)
  @%systemroot%\system32\wkssvc.dll,-1004: system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys (manual start)
  @%systemroot%\system32\wkssvc.dll,-1006: system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys (manual start)
  msahci: \SystemRoot\system32\drivers\msahci.sys (manual start)
  msdsm: \SystemRoot\system32\drivers\msdsm.sys (manual start)
  @comres.dll,-2797: %SystemRoot%\System32\msdtc.exe (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\drivers\mshidkmdf.sys,-100: \SystemRoot\System32\drivers\mshidkmdf.sys (manual start)
  msisadrv: system32\drivers\msisadrv.sys (system)
  @%SystemRoot%\system32\iscsidsc.dll,-5000: %systemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\msimsg.dll,-27: %systemroot%\system32\msiexec.exe /V (manual start)
  Microsoft Streaming Service Proxy: system32\drivers\MSKSSRV.sys (manual start)
  Microsoft Streaming Clock Proxy: system32\drivers\MSPCLOCK.sys (manual start)
  Microsoft Streaming Quality Manager Proxy: system32\drivers\MSPQM.sys (manual start)
  Sterownik BIOS zarządzania systemem firmy Microsoft: \SystemRoot\system32\drivers\mssmbios.sys (system)
  Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink Converter: system32\drivers\MSTEE.sys (manual start)
  Microsoft Input Configuration Driver: \SystemRoot\system32\drivers\MTConfig.sys (manual start)
  @%systemroot%\system32\drivers\mup.sys,-101: System32\Drivers\mup.sys (system)
  mwlPSDFilter: system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys (system)
  mwlPSDNServ: system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys (system)
  mwlPSDVDisk: system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys (system)
  @%SystemRoot%\system32\qagentrt.dll,-6: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k NetworkService (manual start)
  NativeWiFi Filter: system32\DRIVERS\nwifi.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\drivers\ndis.sys,-200: system32\drivers\ndis.sys (system)
  NDIS Capture LightWeight Filter: system32\DRIVERS\ndiscap.sys (manual start)
  @%systemroot%\system32\rascfg.dll,-32001: system32\DRIVERS\ndistapi.sys (manual start)
  NDIS Usermode I/O Protocol: system32\DRIVERS\ndisuio.sys (manual start)
  @%systemroot%\system32\rascfg.dll,-32002: system32\DRIVERS\ndiswan.sys (manual start)
  NetBIOS Interface: system32\DRIVERS\netbios.sys (system)
  @%SystemRoot%\system32\drivers\netbt.sys,-2: System32\DRIVERS\netbt.sys (disabled)
  @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102: %systemroot%\system32\lsass.exe (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\netman.dll,-109: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted (manual start)
  @C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195: "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe" -NetMsmqActivator (disabled)
  @C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe (disabled)
  @%SystemRoot%\system32\netprofm.dll,-202: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalService (manual start)
  @C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe (disabled)
  @C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8201: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe (disabled)
  nfrd960: \SystemRoot\system32\drivers\nfrd960.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\System32\nlasvc.dll,-1: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k NetworkService (autostart)
  Norton Online Backup: "C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe" SERVICE (disabled)
  NetGroup Packet Filter Driver: system32\drivers\npf.sys (disabled)
  @%SystemRoot%\system32\nsisvc.dll,-200: %systemroot%\system32\svchost.exe -k LocalService (autostart)
  @%SystemRoot%\system32\drivers\nsiproxy.sys,-2: system32\drivers\nsiproxy.sys (system)
  NTI IScheduleSvc: C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe (disabled)
  NTIDrvr: \??\C:\Windows\system32\drivers\NTIDrvr.sys (manual start)
  nvraid: \SystemRoot\system32\drivers\nvraid.sys (manual start)
  nvstor: \SystemRoot\system32\drivers\nvstor.sys (manual start)
  Filtr magistrali AGP NVIDIA nForce: \SystemRoot\system32\drivers\nv_agp.sys (manual start)
  Kontroler hosta 1394 zgodny z OHCI (starszy): \SystemRoot\system32\drivers\ohci1394.sys (manual start)
  Office Source Engine: "C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE" (manual start)
  Office Software Protection Platform: "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE" (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\pnrpsvc.dll,-8004: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\p2psvc.dll,-8006: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet (manual start)
  Sterownik portu równoległego: \SystemRoot\system32\drivers\parport.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\drivers\partmgr.sys,-100: System32\drivers\partmgr.sys (system)
  @%SystemRoot%\system32\pcasvc.dll,-1: %systemroot%\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted (autostart)
  Sterownik magistrali PCI: system32\drivers\pci.sys (system)
  pciide: \SystemRoot\system32\drivers\pciide.sys (manual start)
  pcmcia: \SystemRoot\system32\drivers\pcmcia.sys (manual start)
  Performance Counters for Windows Driver: System32\drivers\pcw.sys (system)
  PEAUTH: system32\drivers\peauth.sys (autostart)
  Intel Security PEF Service: "C:\Program Files\Common Files\Intel Security\PEF\CORE\PEFService.exe" (autostart)
  @%systemroot%\sysWow64\perfhost.exe,-2: %SystemRoot%\SysWow64\perfhost.exe (manual start)
  @%systemroot%\system32\pla.dll,-500: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\umpnpmgr.dll,-100: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k DcomLaunch (autostart)
  @%SystemRoot%\system32\pnrpauto.dll,-8002: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\pnrpsvc.dll,-8000: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet (manual start)
  @%SystemRoot%\System32\polstore.dll,-5010: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\umpo.dll,-100: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k DcomLaunch (autostart)
  @%systemroot%\system32\rascfg.dll,-32006: system32\DRIVERS\raspptp.sys (manual start)
  Sterownik procesora: \SystemRoot\system32\drivers\processr.sys (manual start)
  @%systemroot%\system32\profsvc.dll,-300: %systemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300: %SystemRoot%\system32\lsass.exe (manual start)
  @%SystemRoot%\System32\drivers\pacer.sys,-101: system32\DRIVERS\pacer.sys (system)
  ql2300: \SystemRoot\system32\drivers\ql2300.sys (manual start)
  ql40xx: \SystemRoot\system32\drivers\ql40xx.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1: %windir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\drivers\qwavedrv.sys,-1: \SystemRoot\system32\drivers\qwavedrv.sys (manual start)
  Remote Access Auto Connection Driver: System32\DRIVERS\rasacd.sys (manual start)
  WAN Miniport (IKEv2): system32\DRIVERS\AgileVpn.sys (manual start)
  @%Systemroot%\system32\rasauto.dll,-200: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  @%systemroot%\system32\rascfg.dll,-32005: system32\DRIVERS\rasl2tp.sys (manual start)
  @%Systemroot%\system32\rasmans.dll,-200: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  @%systemroot%\system32\rascfg.dll,-32007: system32\DRIVERS\raspppoe.sys (manual start)
  @%systemroot%\system32\sstpsvc.dll,-202: system32\DRIVERS\rassstp.sys (manual start)
  @%systemroot%\system32\wkssvc.dll,-1000: system32\DRIVERS\rdbss.sys (system)
  Remote Desktop Device Redirector Bus Driver: \SystemRoot\system32\drivers\rdpbus.sys (manual start)
  @%systemroot%\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys,-100: System32\DRIVERS\RDPCDD.sys (system)
  @%systemroot%\system32\drivers\RDPENCDD.sys,-101: system32\drivers\rdpencdd.sys (system)
  @%systemroot%\system32\drivers\RdpRefMp.sys,-101: system32\drivers\rdprefmp.sys (system)
  ReadyBoost: System32\drivers\rdyboost.sys (system)
  @%Systemroot%\system32\mprdim.dll,-200: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (disabled)
  @regsvc.dll,-1: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k regsvc (disabled)
  Revoflt: system32\DRIVERS\revoflt.sys (manual start)
  Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental): "%ProgramFiles(x86)%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles(x86)%\WinPcap\rpcapd.ini" (disabled)
  @%windir%\system32\RpcEpMap.dll,-1001: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k RPCSS (autostart)
  @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2: %SystemRoot%\system32\locator.exe (manual start)
  @oleres.dll,-5010: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k rpcss (autostart)
  @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1: %SystemRoot%\system32\lsass.exe (autostart)
  sbp2port: \SystemRoot\system32\drivers\sbp2port.sys (manual start)
  BitDefender Threat Scanner: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k bdx (manual start)
  @%SystemRoot%\System32\SCardSvr.dll,-1: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation (manual start)
  @%SystemRoot%\System32\drivers\scfilter.sys,-11: System32\DRIVERS\scfilter.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\schedsvc.dll,-100: %systemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (disabled)
  @%SystemRoot%\System32\certprop.dll,-13: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  sdbus: system32\DRIVERS\sdbus.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\sdrsvc.dll,-107: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k SDRSVC (manual start)
  Spybot-S&D 2 Scanner Service: "C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe" (autostart)
  Spybot-S&D 2 Updating Service: "C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe" (autostart)
  Spybot-S&D 2 Security Center Service: "C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe" (autostart)
  @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001: %windir%\system32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\Sens.dll,-200: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (disabled)
  @%SystemRoot%\System32\sensrsvc.dll,-1000: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation (manual start)
  Sterownik filtru Serenum: \SystemRoot\system32\drivers\serenum.sys (manual start)
  Serial: \SystemRoot\system32\drivers\serial.sys (manual start)
  Sterownik myszy szeregowej: \SystemRoot\system32\drivers\sermouse.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\System32\SessEnv.dll,-1026: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  Sterownik SFF Storage Class Driver: \SystemRoot\system32\drivers\sffdisk.sys (manual start)
  SFF Storage Protocol Driver dla MMC: \SystemRoot\system32\drivers\sffp_mmc.sys (manual start)
  Sterownik SFF Storage Protocol Driver dla SDBus: \SystemRoot\system32\drivers\sffp_sd.sys (manual start)
  Stacja dyskietek dużej pojemności: \SystemRoot\system32\drivers\sfloppy.sys (manual start)
  Sftfs: system32\DRIVERS\Sftfslh.sys (manual start)
  Application Virtualization Client: "C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe" (autostart)
  Sftplay: system32\DRIVERS\Sftplaylh.sys (manual start)
  Sftredir: system32\DRIVERS\Sftredirlh.sys (manual start)
  Sftvol: system32\DRIVERS\Sftvollh.sys (manual start)
  Application Virtualization Service Agent: "C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe" (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\ipnathlp.dll,-106: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  @%SystemRoot%\System32\shsvcs.dll,-12288: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  SiSRaid2: \SystemRoot\system32\drivers\SiSRaid2.sys (manual start)
  SiSRaid4: \SystemRoot\system32\drivers\sisraid4.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\tcpipcfg.dll,-50005: system32\DRIVERS\smb.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3: %SystemRoot%\System32\snmptrap.exe (manual start)
  Bufor wydruku: %SystemRoot%\System32\spoolsv.exe (disabled)
  @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101: %SystemRoot%\system32\sppsvc.exe (autostart)
  @%SystemRoot%\system32\sppuinotify.dll,-103: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalService (manual start)
  @%systemroot%\system32\srvsvc.dll,-102: System32\DRIVERS\srv.sys (manual start)
  @%systemroot%\system32\srvsvc.dll,-104: System32\DRIVERS\srv2.sys (manual start)
  : System32\DRIVERS\srvnet.sys (manual start)
  Odnajdywanie SSDP: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\sstpsvc.dll,-200: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalService (manual start)
  stexstor: \SystemRoot\system32\drivers\stexstor.sys (manual start)
  Windows Image Acquisition (WIA): %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k imgsvc (manual start)
  Sterownik magistrali programowej: \SystemRoot\system32\drivers\swenum.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\System32\swprv.dll,-103: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k swprv (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\sysmain.dll,-1000: %systemroot%\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted (autostart)
  @%SystemRoot%\system32\TabSvc.dll,-100: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted (disabled)
  @%SystemRoot%\system32\tapisrv.dll,-10100: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k NetworkService (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\tbssvc.dll,-100: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\tcpipcfg.dll,-50003: System32\drivers\tcpip.sys (system)
  Microsoft IPv6 Protocol Driver: system32\DRIVERS\tcpip.sys (manual start)
  TCP/IP Registry Compatibility: System32\drivers\tcpipreg.sys (autostart)
  TDPIPE: system32\drivers\tdpipe.sys (manual start)
  TDTCP: system32\drivers\tdtcp.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\tcpipcfg.dll,-50004: system32\DRIVERS\tdx.sys (system)
  Sterownik urządzenia terminalu: \SystemRoot\system32\drivers\termdd.sys (system)
  @%SystemRoot%\System32\termsrv.dll,-268: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k NetworkService (disabled)
  @%SystemRoot%\System32\themeservice.dll,-8192: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  @%systemroot%\system32\mmcss.dll,-102: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalService (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\trkwks.dll,-1: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted (autostart)
  Trufos: system32\DRIVERS\Trufos.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\servicing\TrustedInstaller.exe,-100: %SystemRoot%\servicing\TrustedInstaller.exe (autostart)
  @%SystemRoot%\System32\DRIVERS\tssecsrv.sys,-101: System32\DRIVERS\tssecsrv.sys (manual start)
  : system32\drivers\tsusbflt.sys (manual start)
  %TsUsbGD.DeviceDesc.Generic%: \SystemRoot\system32\drivers\TsUsbGD.sys (manual start)
  Sterownik karty Microsoft Tunnel Miniport: system32\DRIVERS\tunnel.sys (manual start)
  Filtr AGPv3.5 firmy Microsoft: \SystemRoot\system32\drivers\uagp35.sys (manual start)
  UBHelper: \??\C:\Windows\system32\drivers\UBHelper.sys (manual start)
  udfs: system32\DRIVERS\udfs.sys (disabled)
  @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101: %SystemRoot%\system32\UI0Detect.exe (manual start)
  Filtr magistrali AGP Uli: \SystemRoot\system32\drivers\uliagpkx.sys (manual start)
  Sterownik modułu wyliczającego UMBus: system32\DRIVERS\umbus.sys (manual start)
  Sterownik UMPass firmy Microsoft: \SystemRoot\system32\drivers\umpass.sys (manual start)
  Intel(R) Management and Security Application User Notification Service: "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe" (disabled)
  @%systemroot%\system32\upnphost.dll,-213: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation (manual start)
  Rodzajowy sterownik nadrzędny USB Microsoft: \SystemRoot\system32\drivers\usbccgp.sys (manual start)
  Urządzenie nadawczo-odbiorcze podczerwieni eHome (USBCIR): \SystemRoot\system32\drivers\usbcir.sys (manual start)
  Sterownik Miniport rozszerzonego kontrolera hosta USB 2.0 Microsoft: \SystemRoot\system32\drivers\usbehci.sys (manual start)
  Standardowy sterownik koncentratora USB Microsoft: \SystemRoot\system32\drivers\usbhub.sys (manual start)
  Sterownik Miniport otwartego kontrolera hosta USB Microsoft: \SystemRoot\system32\drivers\usbohci.sys (manual start)
  Klasa PRINTER USB Microsoft: \SystemRoot\system32\drivers\usbprint.sys (manual start)
  Sterownik pamięci masowej USB: system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS (manual start)
  Sterownik Miniport uniwersalnego kontrolera hosta USB Microsoft: \SystemRoot\system32\drivers\usbuhci.sys (manual start)
  USB Video Device (WDM): System32\Drivers\usbvideo.sys (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\dwm.exe,-2000: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted (autostart)
  @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003: %SystemRoot%\system32\lsass.exe (manual start)
  Sterownik modułu wyliczającego dysku wirtualnego Microsoft: system32\drivers\vdrvroot.sys (system)
  Dysk wirtualny: %SystemRoot%\System32\vds.exe (disabled)
  vga: system32\DRIVERS\vgapnp.sys (manual start)
  : \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys (system)
  vhdmp: \SystemRoot\system32\drivers\vhdmp.sys (manual start)
  viaide: \SystemRoot\system32\drivers\viaide.sys (manual start)
  Sterownik Menedżera woluminów: system32\drivers\volmgr.sys (system)
  @%SystemRoot%\system32\drivers\volmgrx.sys,-100: System32\drivers\volmgrx.sys (system)
  Woluminy magazynu: system32\drivers\volsnap.sys (system)
  vsmraid: \SystemRoot\system32\drivers\vsmraid.sys (manual start)
  @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102: %systemroot%\system32\vssvc.exe (manual start)
  Sterownik wirtualnej magistrali WiFi: system32\DRIVERS\vwifibus.sys (manual start)
  Virtual WiFi Filter Driver: system32\DRIVERS\vwififlt.sys (system)
  @%SystemRoot%\system32\w32time.dll,-200: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalService (autostart)
  Sterownik HID pióra cyfrowego firmy Wacom (port szeregowy): \SystemRoot\system32\drivers\wacompen.sys (manual start)
  @%systemroot%\system32\rascfg.dll,-32011: system32\DRIVERS\wanarp.sys (manual start)
  @%systemroot%\system32\rascfg.dll,-32012: system32\DRIVERS\wanarp.sys (disabled)
  @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104: "%systemroot%\system32\wbengine.exe" (manual start)
  @%systemroot%\system32\wbiosrvc.dll,-100: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k WbioSvcGroup (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\wcncsvc.dll,-3: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\WcsPlugInService.dll,-200: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k wcssvc (manual start)
  Wd: \SystemRoot\system32\drivers\wd.sys (manual start)
  Kernel Mode Driver Frameworks service: system32\drivers\Wdf01000.sys (system)
  @%systemroot%\system32\wdi.dll,-502: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalService (manual start)
  @%systemroot%\system32\wdi.dll,-500: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted (manual start)
  @%systemroot%\system32\webclnt.dll,-100: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalService (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\wecsvc.dll,-200: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k NetworkService (manual start)
  @%SystemRoot%\System32\wercplsupport.dll,-101: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  @%SystemRoot%\System32\wersvc.dll,-100: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup (disabled)
  WFP Lightweight Filter: system32\DRIVERS\wfplwf.sys (system)
  WIMMount: system32\drivers\wimmount.sys (manual start)
  @%ProgramFiles%\Windows Defender\MsMpRes.dll,-103: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k secsvcs (autostart)
  @%Systemroot%\system32\wbem\wmisvc.dll,-205: %systemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  @%Systemroot%\system32\wsmsvc.dll,-101: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k NetworkService (manual start)
  WinUsb: system32\DRIVERS\WinUsb.sys (manual start)
  Autokonfiguracja sieci WLAN: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted (autostart)
  Windows Live Mesh remote connections service: "C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe" (disabled)
  Windows Live ID Sign-in Assistant: "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE" (manual start)
  Microsoft Windows Management Interface for ACPI: \SystemRoot\system32\drivers\wmiacpi.sys (manual start)
  @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110: %systemroot%\system32\wbem\WmiApSrv.exe (manual start)
  @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101: "%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe" (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\wpcsvc.dll,-100: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted (manual start)
  @%SystemRoot%\system32\wpdbusenum.dll,-100: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted (disabled)
  @%systemroot%\System32\drivers\ws2ifsl.sys,-1000: \SystemRoot\system32\drivers\ws2ifsl.sys (disabled)
  @%SystemRoot%\System32\wscsvc.dll,-200: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted (autostart)
  @%systemroot%\system32\SearchIndexer.exe,-103: %systemroot%\system32\SearchIndexer.exe /Embedding (autostart)
  Windows Update: %systemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (disabled)
  User Mode Driver Frameworks Platform Driver: system32\drivers\WudfPf.sys (manual start)
  WUDFRd: system32\DRIVERS\WUDFRd.sys (manual start)
  Windows Driver Foundation — User-mode Driver Framework: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted (manual start)
  @%SystemRoot%\System32\wwansvc.dll,-257: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork (manual start)
  
  
  --------------------------------------------------
  
  Enumerating Windows NT logon/logoff scripts:
  *No scripts set to run*
  
  Windows NT checkdisk command:
  BootExecute = autocheck autochk *
  
  Windows NT 'Wininit.ini':
  PendingFileRenameOperations: *Registry value not found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Enumerating ShellServiceObjectDelayLoad items:
  
  WebCheck: *Registry key not found*
  
  --------------------------------------------------
  Autorun entries from Registry:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run
  
  *Registry key not found*
  
  --------------------------------------------------
  
  Autorun entries from Registry:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run
  
  *Registry key not found*
  
  --------------------------------------------------
  
  End of report, 56*066 bytes
  Report generated in 0,328 seconds
  
  Command line options:
    /verbose - to add additional info on each section
    /complete - to include empty sections and unsuspicious data
    /full   - to include several rarely-important sections
    /force9x - to include Win9x-only startups even if running on WinNT
    /forcent - to include WinNT-only startups even if running on Win9x
    /forceall - to include all Win9x and WinNT startups, regardless of platform
    /history - to list version history only
  co tu jest nie tak pomocy
  Ostatnio edytowane przez arczi314 ; 04-03-2017 o 16:08
  Odpowiedź z Cytatem  
   

 12. #42  
  http://wklej.org/id/3102548/


  Czy aby na pewno tu wszystko jest wporządku?
  Ostatnio edytowane przez termoobiegowy ; 02-05-2017 o 16:59
  Odpowiedź z Cytatem  
   

Podobne wątki

 1. Chcesz sprawdzić swój log z Hijackthisa? Wklej go tutaj...
  Przez patology
  w forum Bezpieczeństwo
  Odpowiedzi: 1029
  Ostatni post / autor: 02-01-2012, 11:11
 2. [C++] Firewall systemowy PART II xD
  Przez sinis
  w forum C/C++
  Odpowiedzi: 2
  Ostatni post / autor: 24-03-2008, 16:24
 3. Exploit - part I
  Przez B33RK4
  w forum Kursy/Artykuły
  Odpowiedzi: 4
  Ostatni post / autor: 01-12-2007, 23:21
 4. Chcesz być szpiegiem?
  Przez Chriss
  w forum Inne narzędzia
  Odpowiedzi: 4
  Ostatni post / autor: 25-08-2004, 13:46
 5. GG sniffer Part 2
  Przez Dajmos
  w forum Komunikatory
  Odpowiedzi: 3
  Ostatni post / autor: 02-11-2002, 14:51
Uprawnienia
 • Nie mozesz zakładać nowych tematów
 • Nie mozesz pisać wiadomosci
 • Nie mozesz dodawać załączników
 • Nie mozesz edytowac swoich postów
 •