Jak macie problem z delphi to tutaj ->

chudy1993

Użytkownik
Dołączył
Luty 24, 2007
Posty
174
Myślałem, że chodzi ci właśnie o to, żeby szukało tylko w pierwszym wyrazie, a tak to wystarczy zwykłe:
Kod:
If (Pos('cze', Edit1.Text)<>0) then begin 

Application.Terminate;
 

TSPablos

Użytkownik
Dołączył
Wrzesień 5, 2007
Posty
44
25. Jak odczytać numer seryjny i etykiete dyskietki, dysku

Dla dysku metoda ta podaje tylko numer seryjny partycji. Dla dyskietki wszystko jest OK

var
Bufor : array[0..MAX_PATH] of Char;
MaxCompLength,FileSystemFlags:Integer;
Drive : Char;
Serial : DWORD;
begin
Drive:='A';
GetVolumeInformation(PChar(Drive +
':'),Bufor,SizeOf(Bufor),@Serial,MaxCompLength,FileSystemFlags,nil,0);
end;

Zmienna Serial posiada numer seryjny dyskietki, a bufor nazwę etykiety.[/b]

No i z tym mam problem. Jeżeli w pętli for umieszczę GetVolumeInformation i kolejno sprawdzam etykiety wszystkich dysków, a któryś z dysków (np. CD-ROM) tej etykiety nie posiada, to zamiast zwracać mi jakąś wartość 0, to zwraca mi etykietę poprzedniej partycji, mimo tego że zadeklarowałem w kodzie coś takiego:

Kod:
  if (Etykieta = '') and (DriveType = DRIVE_CDROM) then Etykieta:= 'Stacja dysków CD';

  if (Etykieta = '') and (DriveType = DRIVE_FIXED) then Etykieta:='Dysk lokalny';

  if (DriveType = DRIVE_CDROM) then rodzaj := 'Napęd CD-ROM: ';

  if (DriveType = DRIVE_FIXED) then rodzaj := 'Dysk Twardy: ';

  if (DriveType = DRIVE_UNKNOWN) then rodzaj := 'Nieznany typ dysku: ';

Zwraca mi coś takiego:
Dysk Twardy: C:Dysk lokalny //brak etykiety więc przypisało 'Dysk lokalny' (j/w)
Dysk Twardy: D:Muzyka //tu jest ok
Dysk Twardy: E:Gry i Programy //tu jest ok
Dysk Twardy: F:Filmy //tu jest ok
Napęd CD-ROM: G:Filmy //tu nie ma etykiety a przyjmuje z poprz. dysku !!!!!
Napęd CD-ROM: H:New //tu jest ok bo w napędzie jest płyta

Co mam zrobić, żeby nie pobierało mi etykiety poprzedniego dysku?
z góry dzięki
 

Diemorko

Użytkownik
Dołączył
Luty 2, 2007
Posty
4
Problem

Tak więc z Delphi niemam długo doczynienia... i mam do was prożbe...
W jaki sposub moge zrobić aplikacje która będzie przechwywać dane z dwóch pól danej aplikacji i wysyłał w taki sposub do serwera w taki sposub:
index.php?nazwakonta?dodaj=" . $pole1 . " & " . $pole2. "
 

Shiver25

Użytkownik
Dołączył
Styczeń 31, 2008
Posty
1
Witam:)
Otoz, mam taki problem. Jak w ponizszym kodzie zrobic aby IP bylo pobierane automatycznie bez wciskania przycisku i ladowalo w memo? Kod jest pobrany z http://4programmers.net/
Dzieki za wszystkie sugestie, jesli cos przeoczylem w szukaniu przez parenascie godzin w góógle, oraz faq-u Delphi wybaczcie.
Kod:
unit MainFrm;interfaceuses

  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,

  StdCtrls;type

  TMainForm = class(TForm)

    btnGetIPName: TButton;

    procedure btnGetIPNameClick(Sender: TObject);

  end;var

  MainForm: TMainForm;implementation{$R *.DFM}uses WinSock; // <-- wazny modul umozliwiajacy pobieranie adresu IPprocedure GetIPAndName(var IPAddress : PChar; var ACompName : PCHar);

var

  Host : PHostEnt;

  CompName : array[0..MAX_PATH] of char; // Nazwa zalogowanego uzytkownika

  IP : PChar; // adres IP komputera

begin

  //Pobieramy nazwę komputera i przypisujemy ja zmiennej "CompName"

  GetHostName(@CompName, MAX_PATH);

  Host := GetHostByName(@CompName); // uzyskanie nazway uzytkownika

 //przypisanie zmiennej "ACompName" nazwy uzytkownika

  ACompName := Host^.h_name;  //Pobieramy jego adres IP  ( urzyte tu zostalo rzutowanie )

  IP := iNet_ntoa(PInAddr(Host^.h_addr_list^)^);  IPAddress := IP; // przypisanie zmiennej "IPAddress" nazwy IP

end;procedure TMainForm.btnGetIPNameClick(Sender: TObject);

var

  IP : PChar;

  CName : PCHar;

  TF : TextFile; // plik tekstowy

begin

{

  Wykonaj procedure i przypisz jej parametry dwom zmiennym: IP oraz CName

}

  GetIPandName(IP, CName);

  AssignFile(TF, 'C:IP.txt'); // skojarz zmienna z nazwa tworzonego pliku

  try

    Rewrite(TF); // zapisz plik na dysku

    Writeln(TF, 'Adres IP: ' + IP); // zapisz do pliku linie

    Writeln(TF, 'Nazwa użytkownika: ' + CName);

  finally

    CloseFile(TF); // zakoncz zapisywanie do pliku

  end;

end;var

  VER : WORD;

  Data : TWSAData;initialization

begin

 //Ładujemy bibliotekę Winsock

  VER := MAKEWORD(1, 0);

  WSAStartup(VER, Data);

end;finalization

  WSACleanup; // zwolnij biblioteke Winsockend.
 

przemoC

Użytkownik
Dołączył
Luty 2, 2008
Posty
1
Czy mogłby mi ktoś podać link do ściągniecia Borland Delphi 7 Personal Edition bądź Delphi 7 Studio Enterprise? Bardzo bym prosił o pomoc
Sry że nie pisze do tematu ale nikt nie chce mi pomóc
 

Daszer

Użytkownik
Dołączył
Styczeń 6, 2008
Posty
48
Gdy mój keylogger wysyła logi to w trayu pokazuje sie przez kilka sekund iknoka AV Avasta, "skaner poczty SMTP cośtam". Czy nie da się tego uniknąć?
 

Hindukusi

Użytkownik
Dołączył
Marzec 4, 2008
Posty
29
Siemka, pisze spamerka do GG, No i mam tam kilka pol edit do wpisywania nr, Chciałbym aby te nr podczas wpisana do programu mozna było zapisac a poźniej wczytywac;) Jak to zrobic?
smile.gif
pozdro. =] =]
 

Hindukusi

Użytkownik
Dołączył
Marzec 4, 2008
Posty
29
siema, robie spamera, No i załozyłem miejsca na kilka numer, zrobiłem taki kod zeby zapisywało numery do pliku. No i działa zapisywania.. ale gdy robie wczytaj to.. wcztytują sie puste pola..;/ Dlaczego? Prosze o pomoc.

procedure TForm1.ZapiszClick(Sender: TObject);
begin
numer1.Lines.SaveToFile('numer1.txt');
numer2.Lines.SaveToFile('numer2.txt');
numer3.Lines.SaveToFile('numer3.txt');
end;

procedure TForm1.WczytajClick(Sender: TObject);
begin
Numer1.Lines.Add('numer1.txt');
Numer2.Lines.Add('numer2.txt');
Numer3.Lines.Add('numer3.txt');
end;
 

...Kuba...

Użytkownik
Dołączył
Lipiec 20, 2007
Posty
39
a ja mam takie pytanie, tak zapisac program żeby można go było uruchomic na innym komputerze bez delphi??? domyślam sie ze było juz o tym ale nie za bardzo mam czas czytac a trochę tego jest... Innym razem poczytam...
Prosze o pomoc.
 

PCS1

Użytkownik
Dołączył
Marzec 7, 2008
Posty
1
Witam mam problem z procedurami gydż niewiem jak je dodawać i te funkcje
 

Vandervir

Były Administrator
Dołączył
Grudzień 19, 2005
Posty
474
procedury i funkcje wstawiamy:

Kod:
unit Unit1;

interface

uses

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls;

type

  TForm1 = class(TForm)

    Button1: TButton;

    procedure Button1Click(Sender: TObject);

  private

    { Private declarations }

  public

    { Public declarations }

  end;var

  Form1: TForm1;implementation{$R *.dfm}>>>>>>>>>>>>>>>Tutaj<<<<<<<<<<<<<<<<end.
 

Blade955

Użytkownik
Dołączył
Luty 24, 2008
Posty
23
Witam... Mam problem z komponentem CoolTray...
Mam go na kompie, ale jak dodaję do instalacji komponentów, to mi wywalają błędy...
Jak instaluję to TiMain.pas mam koda:
Kod:
unit TiMain;interfaceuses

  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Controls, Forms, Dialogs,

  StdCtrls, ExtCtrls, Menus, ImgList, CoolTrayIcon, ComCtrls;type

  TMainForm = class(TForm)

    Button1: TButton;

    Button2: TButton;

    Button3: TButton;

    PopupMenu1: TPopupMenu;

    ShowWindow1: TMenuItem;

    HideWindow1: TMenuItem;

    N1: TMenuItem;

    Exit1: TMenuItem;

    ImageList1: TImageList;

    rdoCycle: TRadioGroup;

    GroupBox1: TGroupBox;

    Label1: TLabel;

    Label2: TLabel;

    GroupBox2: TGroupBox;

    Label3: TLabel;

    Edit1: TEdit;

    CheckBox1: TCheckBox;

    CheckBox2: TCheckBox;

    CheckBox3: TCheckBox;

    CheckBox4: TCheckBox;

    CheckBox5: TCheckBox;

    CheckBox6: TCheckBox;

    Edit2: TEdit;

    Label4: TLabel;

    ImageList2: TImageList;

    ImageList3: TImageList;

    ImageList4: TImageList;

    ImageList5: TImageList;

    procedure FormCreate(Sender: TObject);

    procedure ShowWindow1Click(Sender: TObject);

    procedure HideWindow1Click(Sender: TObject);

    procedure Exit1Click(Sender: TObject);

    procedure Button1Click(Sender: TObject);

    procedure Button2Click(Sender: TObject);

    procedure Edit1Change(Sender: TObject);

    procedure CheckBox1Click(Sender: TObject);

    procedure CheckBox2Click(Sender: TObject);

    procedure TrayIcon1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;

      Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

    procedure TrayIcon1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState;

      X, Y: Integer);

    procedure CheckBox3Click(Sender: TObject);

    procedure CheckBox4Click(Sender: TObject);

    procedure CheckBox5Click(Sender: TObject);

    procedure rdoCycleClick(Sender: TObject);

    procedure TrayIcon1Cycle(Sender: TObject; NextIndex: Integer);

    procedure FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);

  end;var

  MainForm: TMainForm;implementation{$R *.DFM}procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);

begin

  Edit1Change(Self);

  CheckBox1Click(Self);

  CheckBox2Click(Self);

  CheckBox3Click(Self);

  CheckBox4Click(Self);

  CheckBox5Click(Self);

  rdoCycleClick(Self);

  TrayIcon1.Refresh;

end;

procedure TMainForm.ShowWindow1Click(Sender: TObject);

begin

  TrayIcon1.ShowMainForm;

end;

procedure TMainForm.HideWindow1Click(Sender: TObject);

begin

  TrayIcon1.HideMainForm;

end;

procedure TMainForm.Exit1Click(Sender: TObject);

begin

  Close;

//  MessageDlg('Yo!', mtInformation, [mbOk], 0);

end;

procedure TMainForm.Button1Click(Sender: TObject);

begin

  TrayIcon1.HideMainForm;

end;

procedure TMainForm.Button2Click(Sender: TObject);

begin

  TrayIcon1.IconVisible := not TrayIcon1.IconVisible;

end;

procedure TMainForm.Edit1Change(Sender: TObject);

begin

  TrayIcon1.Hint := Edit1.Text;

end;

procedure TMainForm.CheckBox1Click(Sender: TObject);

begin

  TrayIcon1.ShowHint := CheckBox1.Checked;

end;

procedure TMainForm.CheckBox2Click(Sender: TObject);

begin

  if Assigned(PopupMenu1) then

    PopupMenu1.AutoPopup := CheckBox2.Checked;

end;

procedure TMainForm.CheckBox3Click(Sender: TObject);

begin

  TrayIcon1.LeftPopup := CheckBox3.Checked;

end;

procedure TMainForm.CheckBox4Click(Sender: TObject);

begin

  TrayIcon1.Enabled := CheckBox4.Checked;

end;

procedure TMainForm.CheckBox5Click(Sender: TObject);

begin

  TrayIcon1.MinimizeToTray := CheckBox5.Checked;

end;

procedure TMainForm.TrayIcon1MouseDown(Sender: TObject;

  Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

begin

  if Assigned(PopupMenu1) then

    if not PopupMenu1.AutoPopup then

      MessageDlg('The popup menu is disabled.', mtInformation, [mbOk], 0);

end;

procedure TMainForm.TrayIcon1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState;

  X, Y: Integer);

begin

  { X and Y coords. are returned in screen coords. I don't know if

    it is possible to convert them to the tray icon's client coords.,

    but it's hardly relevant in any case. }

  Label1.Caption := 'Mouse pos.: ' + IntToStr(X) + ',' + IntToStr(Y);

  Label2.Caption := 'Key status: ';

  if ssCtrl in Shift then

    Label2.Caption := Label2.Caption + ' Ctrl ';

  if ssAlt in Shift then

    Label2.Caption := Label2.Caption + ' Alt ';

  if ssShift in Shift then

    Label2.Caption := Label2.Caption + ' Shift ';

end;

procedure TMainForm.rdoCycleClick(Sender: TObject);

begin

  If rdoCycle.ItemIndex = 0 then

  begin

    TrayIcon1.CycleIcons := False;

    TrayIcon1.IconList := nil;

    ImageList1.GetIcon(0, TrayIcon1.Icon);

    TrayIcon1.Refresh;            // Remember to refresh

    Edit2.Text := IntToStr(TrayIcon1.IconIndex);

  end

  else

  begin

    case rdoCycle.ItemIndex of

      1: TrayIcon1.IconList := ImageList1;

      2: TrayIcon1.IconList := ImageList2;

      3: TrayIcon1.IconList := ImageList3;

      4: TrayIcon1.IconList := ImageList4;

      5: TrayIcon1.IconList := ImageList5;

    end;

    TrayIcon1.CycleIcons := True;

  end;

end;

procedure TMainForm.TrayIcon1Cycle(Sender: TObject; NextIndex: Integer);

begin

  Edit2.Text := IntToStr(TrayIcon1.IconIndex);

end;

procedure TMainForm.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);

begin

  CanClose := (not CheckBox6.Checked);

  if not CanClose then

  begin

    TrayIcon1.HideMainForm;

    TrayIcon1.IconVisible := True;

  end;

end;end.

i wywala mi błędy...
Kod:
[Error] TiMain.pas(76): Undeclared identifier: 'TrayIcon1'

[Error] TiMain.pas(82): Undeclared identifier: 'TrayIcon1'

[Error] TiMain.pas(88): Undeclared identifier: 'TrayIcon1'

[Error] TiMain.pas(101): Undeclared identifier: 'TrayIcon1'

[Error] TiMain.pas(107): Undeclared identifier: 'TrayIcon1'

[Error] TiMain.pas(107): Missing operator or semicolon

[Error] TiMain.pas(113): Undeclared identifier: 'TrayIcon1'

[Error] TiMain.pas(119): Undeclared identifier: 'TrayIcon1'

[Error] TiMain.pas(132): Undeclared identifier: 'TrayIcon1'

[Error] TiMain.pas(138): Undeclared identifier: 'TrayIcon1'

[Error] TiMain.pas(144): Undeclared identifier: 'TrayIcon1'

[Error] TiMain.pas(178): Undeclared identifier: 'TrayIcon1'

[Error] TiMain.pas(179): Missing operator or semicolon

[Error] TiMain.pas(180): There is no overloaded version of 'GetIcon' that can be called with these arguments

[Error] TiMain.pas(184): ';' expected but 'ELSE' found

[Error] TiMain.pas(186): Undeclared identifier: 'rdoCycle'

[Error] TiMain.pas(186): ',' or ':' expected but 'OF' found

[Error] TiMain.pas(187): Undeclared identifier: 'TrayIcon1'

[Error] TiMain.pas(187): Undeclared identifier: 'ImageList1'

[Error] TiMain.pas(188): Missing operator or semicolon

[Error] TiMain.pas(188): Undeclared identifier: 'ImageList2'

[Error] TiMain.pas(189): Missing operator or semicolon

[Error] TiMain.pas(189): Undeclared identifier: 'ImageList3'

[Error] TiMain.pas(190): Missing operator or semicolon

[Error] TiMain.pas(190): Undeclared identifier: 'ImageList4'

[Error] TiMain.pas(191): Missing operator or semicolon

[Error] TiMain.pas(191): Undeclared identifier: 'ImageList5'

[Error] TiMain.pas(193): Missing operator or semicolon

[Error] TiMain.pas(194): '.' expected but ';' found

[Warning] TiMain.pas(195): Text after final 'END.' - ignored by compiler

[Error] TiMain.pas(56): Unsatisfied forward or external declaration: 'TMainForm.TrayIcon1Cycle'

[Error] TiMain.pas(57): Unsatisfied forward or external declaration: 'TMainForm.FormCloseQuery'

[Fatal Error] dclusr.dpk(39): Could not compile used unit '..CoolTrayTiMain.pas'

Jest w stanie mi ktoś pomóc??

[ Dodano: 08-03-2008, 09:21 ]
Wszystko działa już... Wystarczy reinstall Delphi... ;]
 

bombka12

Użytkownik
Dołączył
Grudzień 6, 2007
Posty
13
http://www.otofotki.pl/img2/pokaz.php?id=cdef591383853s.jpg
taki błąd mi wywala gdy odpalam delphi 7
kiedyś miałem delphi i wszystko działało
lecz taraz nie chce
Gdy nacisne ok to nie moge stworzyć żadnej aplikacji
a gdy wykasuje ten plik nie da się skompilować
wyskakuje wtedy błąd
i za każdym razem ten sam ...
pomocy

z góry dziękuję

(jako że nie mam odpowiedzi zakładam nowy temat , może wtedy dostane odpowieć : P)
pozdro
smile.gif
 

m-a-t-e-u-s-z

Użytkownik
Dołączył
Październik 3, 2006
Posty
14
no to i ja was pomecze, dopiero zaczynam i mam problem z programem, otóż mam wpisac dane w Object Inspector>Properties>OnClientRead , ale niestety tego(OnClientRead) u mnie nie ma, wiecie moze co jest grane??
z gory dzieki
 

m-a-t-e-u-s-z

Użytkownik
Dołączył
Październik 3, 2006
Posty
14
<div class='quotetop'>CYTAT(djmentos @ 30.04.2008, 14:35) <{POST_SNAPBACK}></div>
wybierasz zly komponent.[/b]
ależ nie, on taki musi byc...
--->Server

"....Tworzymy nowa aplikacje. Wstawiamy komponent serversocket, ustawiamy w nim port taki jaki wpisalismy do klienta teraz zeby server byl aktywny zaraz po wlaczeniu kompa active:true. Przechodzimy do zakladki Events klikami dwa razy na OnClientRead (tu beda zmienne cdopen i cdclose)...."[/b]
 
Do góry Bottom